Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice po roce 2000
Mrůzková, Veronika ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice využívání obnovitelných zdrojů v České republice. Práce je rozdělena do tří kapitol, první kapitola je teoretická, po ní následují dvě praktické. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu obnovitelné zdroje, dále popisuje fungování každého zdroje a vhodnost využívání těchto zdrojů v ČR. Druhá kapitola se věnuje již konkrétním hodnotám. Zabývá se rozšířením každého z vybraných zdrojů v ČR, vypsanými podporami pro výstavbu těchto zdrojů a také celkovými náklady na podporu obnovitelných zdrojů. V kapitole je možné najít také důvod expanze obnovitelných zdrojů v ČR. Poslední kapitola popisuje technologické a ekonomické charakteristiky vybrané bioplynové stanice. Taktéž se věnuje vyhodnocení investice pomocí různých metod, jako je cash flow, NPV, IRR, nebo prostá doba návratnosti. V kapitole je také obsažena citlivostní analýza, která ukazuje, jak jsou citlivé náklady do BPS.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.