Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Price Level Targeting with Imperfect Rationality: A Heuristic Approach
Molnár, Vojtěch ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Cílování cenové hladiny s nedokonalou racionalitou: heuristický přístup Vojtěch Molnár Abstrakt Práce porovnává režimy cílování cenové hladiny a inflačního cílování v Novém Keynesiánském modelu bez hypotézy racionálních očekávání. Ekonomičtí agenti místo toho tvoří svá očekávání s využitím heuristiky-vybírají si mezi několika jednoduchými pravidly na základě přesnosti jejich minulých před- povědí. Dvě hlavní verze modelu cílování cenové hladiny jsou zkoumány- agenti tvoří očekávání buď o cenové hladině, nebo o inflaci, což je ex ante odlišné kvůli sekvenční podobě modelu. Kromě toho je porovnáno několik verzí pravidel pro předpovídání. Podle výsledků je cílování cenové hladiny preferováno v případě očekávání tvořených o cenové hladině a při základní kalibraci, ale zároveň je citlivé na změnu některých parametrů modelu. Navíc v případě, že jsou očekávání tvořena o inflaci, cílování cenové hladiny s časem ztrácí důvěryhodnost a vede k divergenci ekonomiky. Inflační cílování oproti tomu funguje stabilně. Zatímco potenciální výhody cílování cenové hladiny tedy byly za určitých předpokladů potvrzeny, inflační cílování dle výsledků představuje výrazně robustnější volbu pro měnovou politiku.
Evaluating the Effects of Quantitative Easing in the UK Using the Synthetic Control Method
Molnár, Vojtěch ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Malovaná, Simona (oponent)
Tato práce se zabývá kvantitativním uvolňováním-nekonvenční měnovou politikou, kterou provádělo po nedávné finanční krizi několik centrálních bank. Cílem této politiky je povzbudit ekonomiku a dosáhnout inflačního cíle s již téměř nulovými klíčovými úrokovými sazbami. Spojené království bylo jedním ze zúčastněných států: Bank of England prováděla tuto politiku v letech 2009-2012. První část práce se podrobněji zaměřuje na kvantitativní uvolňování, které je popsáno z obecného pohledu, ovšem s důrazem zejména na Bank of England. Ve druhé části je využita syntetická kontrolní metoda k odhadu dopadů této politiky na reálné HDP a inflaci Spojeného království. Metoda nevede ke konstrukci vhodné kontrolní jednotky pro britské HDP za neobvyklých podmínek finanční krize. Je nalezen pozitivní efekt kvantitat- ivního uvolňování na inflaci, ovšem jeho velikost je obklopena značnou mírou nejistoty. 1

Viz též: podobná jména autorů
1 Molnár, Vladimír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.