Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rizikové faktory karcinomu plic
Pauk, Norbert ; Zatloukal, Petr (vedoucí práce) ; Králíková, Eva (oponent) ; Malý, Marek (oponent) ; Molnár, Vladimír (oponent)
V první části disertační práce bylo cílem zhodnocení rizikových a protektivních faktorů plicní rakoviny u žen se zaměřením na účinky stravy a fyzické aktivity (a to jak u kuřaček, tak nekuřaček) a zjištění vzájemného působení rizik s ohledem na kuřáckou anamnézu. Šlo o studii případů a kontrol provedenou v nemocnici, data byla získána pomocí dotazníků od 569 žen s plicní rakovinou a od 2120 kontrol. Získaná data byla dále hodnocena pomocí nepodmíněné logistické regrese. Druhou částí disertační práce je studie případů a kontrol u českých žen, studující roli kouření a jiných známých nebo podezřelých faktorů ovlivňujících riziko vzniku adenokarcinomu plic s porovnáním s ostatními buněčnými typy plicní rakoviny (dlaždicobuněčný, malobuněčný a velkobuněčný karcinom). Údaje byly získávány pomocí dotazníků, vyšetřeno bylo tímto způsobem 145 žen s adenokarcinomem plic, 221 žen s ostatními typy plicní rakoviny a 1624 kontrol, data byla analyzována nepodmíněnou logistickou regresí.
Yield Decomposition in Life Insurance
Molnár, Vladimír ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Král, Filip (vedoucí práce)
The diploma thesis tackles a topic, that falls into much wider range of problems called nancial modeling. The aim of the thesis is to show how to analyze technical pro t in life insurance and identify sources of the pro t. For that, cash ow model is constructed. During the construction some key aspects of how to choose actuarial assupmtions are brie y discussed. Model is applied to a traditional life insurance product.

Viz též: podobná jména autorů
2 Molnár, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.