Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Forma uzavrenia manželstva podľa Kódexu kánonického práva
Mikulášová, Martina ; Tretera, Jiří Rajmund (vedoucí práce) ; Horák, Záboj (oponent)
54 Záver Kánonická forma uzavretia manželstva je témou, ktorej sa oplatí venovať pozornosť. Možno sa to na prvý pohľad nezdá ale je určite aktuálna aj v súčasnosti, kedy si mnohí ani neuvedomujú aké požiadavky sú na nich pri uzavieraní manželstva kladené a aké záväzky na seba berú pri uzavretí manželstva. Pri práci som si osvojila jednak formálnu a vedeckú stránku písania prác ako aj a to hlavne som si rozšírila vedomosti a poznatky z problematiky kánonického práva hlavne z časti manželského práva. Po zoznámení sa s historickým vývojom spôsobu uzavretia manželstva, som sa ďalej prepracovala k riadnej forme uzavretia manželstva a s ňou spojenými požiadavkami, a následne som sa venovala a oboznámila sa i s mimoriadnou formou uzavretia manželstva a i problematikou tajného slávenia uzavretia manželstva. Taktiež som sa zamerala i na okruh osôb, ktoré sú viazané kánonickou formou, a kde som uviedla i svoj osobný postoj k novo vydanému mottu proprio Omnium in mentem. Za veľmi dôležité i prospešné považujem časť práce, zameranú na vplyv nedostatkov predpísanej kánonickej formy na platnosť manželstva ako aj poukázanie na administratívnu procedúru uzavretia manželstva, kde som zohľadnila i české sekulárne právo. Pri písaní práce som sa snažila čo najvýstižnejšie zachytiť danú problematiku. Pri jej štúdiu som...

Viz též: podobná jména autorů
2 MIKULÁŠOVÁ, Magdalena
2 Mikulášová, Magdalena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.