Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ultrazvukový směrový reproduktor
Sedlák, Jiří ; Michalec, Jaroslav (oponent) ; Mikulka, Jan (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je teoretický rozbor principu šíření akustických vln v nelineárním prostředí, návrh výkonového zesilovače třídy D a jeho realizace. V teoretické části je popsáno pět různých typů amplitudové modulace a jejich matematické vyjádření. Jejich funkčnost je doložena jejich implementací v programu Matlab. Dále je zde proměřena impedanční charakteristika vybraného PZT měniče a následně popsán návrh PWM modulátoru a celého výkonového zesilovače třídy D. V praktické části práce je realizován návrh parametrického reproduktoru sestávajícího se ze zesilovače třídy D a PWM modulátoru. Na závěr je navržený parametrický reproduktor proměřen a jednotlivé metody amplitudové modulace jsou porovnány z hlediska celkového harmonického zkreslení vysílaného užitečného signálu.
Termočlánkový simulátor
Nermut, Martin ; Michalec, Jaroslav (oponent) ; Klusáček, Stanislav (vedoucí práce)
NERMUT, M. Termočlánkový simulátor. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 62 s. Pedagogický vedoucí bakalářské práce Ing. Stanislav Klusáček. Konzultant Ing. Miroslav Krupa, - IDC Brno, Honeywell s.r.o. Cílem práce je návrh a konstrukce příručního termočlánkového simulátoru, vhodného do laboratoře i do provozu. Přístroj lze ovládat ručně nebo linkou RS232. Důraz je kladen na všestrannost přístroje, snadné ovládání, bezpečný provoz (galvanické oddělení), řádně provedenou teplotní kompenzaci studeného konce, snadnou kalibraci nelinearity. Zadavatelem práce je IDC Honeywell Brno. Základní prameny: - Katalog firmy OMEGA (Temperature Handbook) - Manuály přístrojů OMEGA (www.omega.com) - Katalogové listy termočlánkových simulátorů jiných výrobců (zdroj: internet) - Isotech Traceable Book – Temperature Calibrabration (www.isotech.co.uk) - BELZA J., Nabíječka Li-ion článků (www.belza.cz) Přílohy: - Návod k použití realizovaného přístroj - Elektrické schéma - Kalibrační data - CD (zdrojový kód)

Viz též: podobná jména autorů
4 MICHALEC, Jan
4 Michalec, Jan
3 Michalec, Jiří
1 Michalec, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.