Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2016. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Merglová, Eva ; Peroutková, Aglaja ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Impact of Having Siblings on Early Female Marriage: Evidence from Mali and Sierra Leone
Merglová, Eva ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kocourková, Jiřina (oponent)
Vliv sourozenců na předčasné provdávání dívek: Případ Mali a Sierra Leone Abstrakt Předčasné provdávání dívek je vnímáno jako dlouhodobý problém mnoha méně rozvinutých států, který přináší různé negativní důsledky nejen pro dívky ale i pro společnost jako celek. Hlavním cílem této bakalářské práce je přispět k výzkumu možných rizikových faktorů této tradiční praktiky. Konkrétně zkoumá, zda a jak počet sourozenců ovlivňuje pravděpodobnost, že se dívka provdá nebo vstoupí do nesezdaného soužití před svými 18. narozeninami. Motivace rodičů vedoucí k předčasnému provdávání dívek je popsána především v souvislosti s teorií rozdělování zdrojů v domácnosti a sourozenecké rivality. Zvláštní pozornost je věnována vlivu věkové struktury sourozenců na rozhodování domácností o načasování vstupu dcer do svazku. Následně je proveden empirický test pro dvě země západní Afriky, Mali a Sierra Leone, za využití dat z posledních dostupných Demografických a zdravotních studií (Demographic and Health Surveys). Na základě empirické analýzy těchto dat se nepodařilo prokázat, že celkový počet sourozenců nebo jejich věková struktura má významný vliv na pravděpodobnost, že se dívka v pozorovaných státech provdá nebo vstoupí do nesezdaného soužití předčasně.
Analýza kojenecké úmrtnosti na Novém Zélandu: existují rozdíly dle etnické příslušnosti
Merglová, Eva ; Pechholdová, Markéta (vedoucí práce) ; Nývlt, Ondřej (oponent)
Existence rozdílů v šanci na přežití kojenců patřících do odlišných etnických skupin je fenoménem známým z celé řady zemí. Cílem této práce je rozšířit související akademickou literaturu o komplexně zpracovanou diferenční analýzu kojenecké úmrtnosti v hlavních etnických skupinách na Novém Zélandu, na základě které by bylo možné přesněji cílit podpůrné vzdělávací a zdravotní programy. Analýza provedená v této práci za použití sekundárních dat poskytnutých Ministerstvem zdravotnictví Nového Zélandu naznačuje, že zatímco mezi novozélandskými etnickými skupinami existují rozdíly ve vlivu stáří kojence při úmrtí, porodní váhy, délky těhotenství a prvotní příčiny úmrtí, v případě pohlaví kojence žádné rozdíly identifikovat nelze.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.