Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin
Melichar, Jindřich ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Dohnálek,, Pavel (oponent) ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Prakticky jakýkoliv stavební objekt v našem klimatickém pásu čelí v nějaké formě působení vlhkosti. Převážně starší a historické budovy jsou nejvíce postiženy negativním vlivem působení vody. Dříve docházelo k dodatečnému snižování vlhkosti pouze mechanicky, a to zarážením izolačních plechů nebo probouráváním a podřezáváním zdiva. Postupem času byly vyvinuty i chemické metody sanace vlhkého zdiva, které jsou v porovnání s mechanickými značně jednodušší stran aplikace a šetrnější ke statice ošetřovaných budov, což je činí ideálními pro ošetřování historických budov, anebo objektů, které by nesnesly výraznější narušení. Hlavním principem chemických metod sanace vlhkého zdiva je aplikace speciálního materiálu do linie vyvrtaných otvorů s danou roztečí. Následnou penetrací injektážního materiálu dochází k protnutí výseči jednotlivých vrtů, a tak k vytvoření tzv. injektážní clony, která zabraňuje vzlínání vlhkosti nad ni. Injektážní materiály mohou rovněž obsahovat podíl druhotných surovin, čímž dochází ke snížení vlivu dopadu výroby na životní prostředí. Efektivitu infuzních materiálů ve zdivu ovlivňuje celá řada faktorů, jako je teplota, vlhkost, či druh ošetřovaného materiálu. Důležitým faktorem je též zjištění efektivity sanačního materiálu, prokázáním jeho schopnosti penetrovat stavební materiál prostřednictvím identifikace jeho přítomnosti v něm.
Možnosti aplikace potěru na zaolejovaný nebo vlhký beton
Holomčík, Zdeněk ; Melichar, Jindřich (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem skladby podlahového systému, interakce adhezního můstku s podkladním betonem, který je kontaminován vlhkostí a olejem. Pro takto kontaminovaný povrch byl navržen polymer-cementový potěr, na kterém byly následně vyzkoušeny jeho vlastnosti, aby bylo zjištěno, zda dosahuje požadované pevnosti 80 MPa v prostém tlaku a zda se může aplikovat na vlhký nebo zaolejovaný podkladní beton. Z výsledků lze říct, že nově navrhnutý systém dosahuje stanovených požadavků a mohl by být aplikován na vlhký a zaolejovaný podklad.
Optimalizace hliněných stavebních prvků
Melichar, Jindřich ; Šiler, Pavel (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Hliněné materiály jsou v současné době jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů na světě. Kromě snadné dostupnosti a zpracovatelnosti mají hliněné stavební materiály i funkci tepelně akumulační. Tato diplomová práce se bude zabývat možností zlepšení tepelných a mechanických vlastností těchto materiálů přídavkem vhodných výztuží.
Možnosti eliminace smrštění hliněných omítek
Melichar, Jindřich ; Koplík, Jan (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Hliněné omítky jež jsou aplikovány v interiérech mají funkci nejem estetickou, ale především tepelně akumulační. Aby bylo dosaženo lepších akumulačních vlastností je potřeba nanést omítku v dostatečně silné vrstvě. To však bývá často doprovázeno tvorbou prasklin při vysychání omítky. Tato bakalářská práce se bude zabývat možností eliminace tohoto negativního jevu přídavkem vhodných komponent s cílem potlačit smrštění a praskliny tvorbou ettringitu.

Viz též: podobná jména autorů
13 Melichar, Jan
2 Melichar, Jiří
1 Melichar, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.