Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kubíková, Zuzana ; Medek, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti LAM-PLAST spol. s r.o. v letech 2016-2020. První části tvoří teoretická východiska, kde jsou popsány jednotlivé ukazatele a základní pojmy. Druhou část tvoří konkrétní výpočty finanční analýzy a interpretace jejich výsledků. V závěru jsou uvedeny vlastní návrhy na zlepšení situace společnosti.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu
Bartoš, Ondřej ; Medek, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá finančním a obchodním zhodnocením výkonnosti Zemědělského podniku Kvasicko pomocí metody benchmarking. První část se zaměřuje na teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky. V druhé části je pak charakterizován Zemědělský podnik Kvasicko, toto je pak doplněno o strategickou analýzu podniku. Následující část je věnována benchmarkingu podniku se zvolenými konkurenty. V poslední části jsou navržena opatření pro zlepšení finanční a obchodní situace.
Zvyšování řezivosti HSS nástrojů pomocí PVD technologií
Medek, Martin ; Sliwková, Petra (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje rychlořezné oceli a jejich vlastnosti před a po povlakování metodami PVD (Physical Vapour Deposition). Teoretická část se zabývá tepelným zpracováním rychlořezných ocelí a jejich vlastností s ohledem na jednotlivé legující prvky v nich obsažené a jejich mechanické vlastnosti. Druhá část teoretické části se potom zabývá jednotlivými metodami povlakování pomocí PVD technologií, druhy povlaků s ohledem na přídavné prvky a jejich vlastnosti a úpravami povrchu povlakovaného materiálu před a po povlakování. Cílem experimentální části bylo srovnání řezivostních vlastností válcových čelních fréz čtyřbřitých krátkých se stopkou válcovou, z rychlořezné oceli nepovlakovaných a povlakovaných ve dvou základních způsobech frézovaní – sousledném a nesousledném. Výsledky měření byly vyhodnoceny pomocí čtyř základních obrázků (zdrojové hodnoty, silové rozklady, měrné veličiny). Z celého experimentu vyplynulo, že použití PVD povlaků umožnilo zvýšení řezné rychlosti (při zachování ostatních řezných podmínek) a vedlo ke snížení řezných sil a řezných výkonů a prodloužilo trvanlivost řezných nástrojů.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kubíková, Zuzana ; Medek, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti LAM-PLAST spol. s r.o. v letech 2016-2020. První části tvoří teoretická východiska, kde jsou popsány jednotlivé ukazatele a základní pojmy. Druhou část tvoří konkrétní výpočty finanční analýzy a interpretace jejich výsledků. V závěru jsou uvedeny vlastní návrhy na zlepšení situace společnosti.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu
Bartoš, Ondřej ; Medek, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá finančním a obchodním zhodnocením výkonnosti Zemědělského podniku Kvasicko pomocí metody benchmarking. První část se zaměřuje na teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky. V druhé části je pak charakterizován Zemědělský podnik Kvasicko, toto je pak doplněno o strategickou analýzu podniku. Následující část je věnována benchmarkingu podniku se zvolenými konkurenty. V poslední části jsou navržena opatření pro zlepšení finanční a obchodní situace.
Zvyšování řezivosti HSS nástrojů pomocí PVD technologií
Medek, Martin ; Sliwková, Petra (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje rychlořezné oceli a jejich vlastnosti před a po povlakování metodami PVD (Physical Vapour Deposition). Teoretická část se zabývá tepelným zpracováním rychlořezných ocelí a jejich vlastností s ohledem na jednotlivé legující prvky v nich obsažené a jejich mechanické vlastnosti. Druhá část teoretické části se potom zabývá jednotlivými metodami povlakování pomocí PVD technologií, druhy povlaků s ohledem na přídavné prvky a jejich vlastnosti a úpravami povrchu povlakovaného materiálu před a po povlakování. Cílem experimentální části bylo srovnání řezivostních vlastností válcových čelních fréz čtyřbřitých krátkých se stopkou válcovou, z rychlořezné oceli nepovlakovaných a povlakovaných ve dvou základních způsobech frézovaní – sousledném a nesousledném. Výsledky měření byly vyhodnoceny pomocí čtyř základních obrázků (zdrojové hodnoty, silové rozklady, měrné veličiny). Z celého experimentu vyplynulo, že použití PVD povlaků umožnilo zvýšení řezné rychlosti (při zachování ostatních řezných podmínek) a vedlo ke snížení řezných sil a řezných výkonů a prodloužilo trvanlivost řezných nástrojů.

Viz též: podobná jména autorů
1 Medek, Matěj
4 Medek, Michal
2 Medek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.