Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Medek, Jiří ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh aplikace, která bude sloužit pro analýzu finančních ukazatelů. Aplikace umožňuje automatický výpočet finančních ukazatelů a provedení regresní analýzy. Dále umožňuje detailní analýzu vypočítaných finančních ukazatelů pomocí časových řad.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Medek, Jiří ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje finančních ukazatelů a vybraných položek z výkazu zisku a ztrát. Analýza je provedena pomocí časových řad a regresní analýzy. Součástí je vytvoření aplikace, která umožňuje automatizaci výpočtů a grafické zobrazení vypočítaných hodnot.

Viz též: podobná jména autorů
1 MEDEK, Josef
1 Medek, Jakub
3 Medek, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.