Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 386 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům
Svobodová, Tereza ; Lavický, Miloš (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Prostějově, který bude splňovat nároky a podmínky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Tento bytový dům byl navržen tak, aby svým provozem nijak nenarušoval či neomezoval provoz přilehlých bytových domů na sousedních pozemcích v blízkém okolí. Novostavba je navržena, jako samostatně stojící bytový dům na rovinaté parcele. Hlavní vstup a příjezd na parcelu je ze severní strany. Na námi využívaném pozemku bude navržena plocha parkoviště o počtu devíti parkovacích stání, která jsou situována na západě. V objektu je také umístěna podzemní garáž s další možností parkovacího stání. Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní se suterénem. V suterénu bytového domu se nachází skladovací prostory, společně s technickým zázemím příslušných technologií garáží s dvanácti parkovacími stání, která vystupuje s pravidelného tvaru půdorysu objektu. V 1.NP se dále nachází kočárkárna, kolárna a, úklidová a technická místnost a tři bytové jednotky. V dalších nadzemních podlažích jsou umístěny pouze bytové jednotky. Celkový počet bytových jednotek je dvanáct. Jsou členěny do třech dispozičních kategorií – 1+kk, 2+1, 3+1. Bytové jednotky v 2.NP, 3.NP a 4.NP mají k rekreaci navrženy balkóny. V případě potřeby lze změnit dispozice bytů pro požadavky bezbariérového užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu. Bakalářská práce byly zhotovena v souladu s platnými právními předpisy České republiky v aktuálním znění k datumu odevzdání této bakalářské práce.
Bytový dům
Lužná, Hana ; Lavický, Miloš (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Prostějově. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Terén kolem objektu je mírně svažitý. V nadzemních podlažích se nachází celkem devět bytových jednotek a o velikosti od 1+kk do 5+kk. V prvním nadzemním podlaží je navržena kolárna, kočárkárna, úklidová místnost, technická místnost a strojovna vzduchotechniky. Dále jsou zde navrženy sklepní kóje pro jednotlivé byty. V prvním podzemním patře navržena hromadná garáž se stáním pro osm osobních automobilů. Konstrukční systém stěnový. Nosné konstrukce z tvárnic Porotherm. Stropy tvoří železobetonové monolitické stropní desky. Střecha je navržena jako plochá vegetační. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Pod sloupy navrženy železobetonové patky. Celý objekt zateplen provětrávanou fasádou.
Bytový dům
Kyselák, Jan ; Lavický, Miloš (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby bytového domu s téměř nulovou spotřebou elektrické energie. Parcela se nachází ve východní části města Třebíč v částečně zastavěném území. Terén je svažitý směrem k jižní straně pozemku. Objekt se nachází v jihovýchodní části tohoto pozemku. Jedná se o samostatně stojící zděný bytový dům, který je zastřešen plochou střechou s povlakovou hydroizolací z PVC-P fólie. Objekt se skládá z dvou hlavních kvádrů osazených vedle sebe, přičemž jejich delší strany jsou orientovány rovnoběžně s místní obslužnou komunikací (ul. Modřínová). Třetí menší kvádr je tvořený vstupem na střechu. Objekt je také doplněn o balkony na třech stranách budovy. V bytovém domě o jednom podzemním podlaží a čtyřech nadzemních podlažích je navrženo 15 bytových jednotek. V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž pro 5 vozidel, domovní vybavení objektu a skladovací prostory. Skladovací prostory se rovněž nacházejí v prvním nadzemním podlaží, kde se nachází také hlavní vstup do objektu. Svislé konstrukce jsou řešeny systémem Porotherm. Suterénní obvodové zdivo a stropní konstrukce jsou řešeny z monolitického betonu. Schodiště je řešeno jako prefabrikované s prvky Schöck pro odtlumení kročejového hluku. Objekt byl posouzen z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska stavební fyziky.
Bytový dům
Kadlecová, Lucie ; Lavický, Miloš (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby bytového domu, jež bude splňovat nároky a podmínky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Tento bytový dům byl navržen tak, aby svým provozem nijak nenarušoval či neomezoval provoz přilehlých bytových domů na sousedních pozemních v blízkém okolí. Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V bytovém domě jsou dimenzovány skladovací prostory, technická zázemí příslušných technologií, společenské prostory sloužící jako místo rekreace obyvatelů BD a samostatné bytové jednotky. Celkový počet bytových jednotek je 12.
Bytový dům
Marcibányi, Slavomír ; Kozubíková, Ivana (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Bakalárska práca rieši projektovú dokumentáciu novostavby bytového domu s takmer nulovou spotrebou energie v meste Trnava. Bytový dom má 4 nadzemné podlažia, v ktorých sa nachádza 14 bytových jednotiek, je podpivničená. Celá budova je prepojená výťahom a dvojramenným schodiskom. V 1.S sa nachádza relaxačná zóna spolu so saunou pre obyvateľov bytového domu, technické priestory, strojovňa vzduchotechniky kočikáreň, spoločenská miestnosť, pivničné priestory a miestnosť pre upratovačku. V 1.NP sa okrem skladu pre záhradkára nachádzajú bytové jednotky. V 2.-4.NP sa nachádzajú bytové jednotky. Pred budovou je navrhnutých 16 parkovacích miest, z toho dve sú pre imobilných. Objekt je založený na základových pásoch. Nosný systém je stenový. Stropnú a strešnú konštrukciu tvorí železobetónový strop. Objekt je zastrešený plochou vegetačnou jednoplášťovou strechou. Zateplenie je riešené formou obvodových keramických tvárnic POROTHERM s výplňou minerálnej vaty.
Bytový dům Brno - Lesná
Michna, Adam ; Drobníček, Ladislav (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Bytový dům Brno – Lesná“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Předmětem práce je bytový dům se čtyřmi bytovými jednotkami a podzemní garáží se zakladačovým systémem parkování. Parcela se nachází v blízkosti sídliště Lesná, v těsné návaznosti na Divišovu čtvrť, která je tvořena malými rodinnými domky. Na pozemku je navrženo celkem pět tvarově podobných domů, v této práci je podrobně řešen jeden z nich. Jedná se o dům se dvěma podzemními podlažími, dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Podzemní část, ve které se nachází parkovací stání, využívá železobetonové nosné konstrukce, nadzemní část je tvořena zděným stěnovým systémem. Dům je zastřešen sedlovou střechou s dřevěným krovem vaznicové soustavy. V domě se nachází dva byty 2+KK a dva mezonetové byty 3+KK.
Rodinný dům
Diatel, Bohumil ; Beranová, Iveta (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Bojkovice, na ulici Pitínská. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, s vestavěnou garáží a terasou. Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm a jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné konstrukce jsou navrženy rovněž ze systému Porotherm. Střešní konstrukce objektu se skládá ze dvou plochých střech. Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu. Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD. Součástí návrhu je tepelně technické posouzení, akustické posouzení a požárně bezpečnostní posouzení.
Hotel
Belatka, Martin ; Bartolšicová, Eva (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší návrh hotelu ve městě Třebíč, na ulici Svabinského. Hotel je navržen jako čtyřpodlažní, podsklepený, s plochou střechou nad 4NP a s terasou ve 4NP. V hotelu je 20 pokojů s celkovou kapacitou 44 hostů. V hotelu je restaurace pro ubytované hosty. Obvodové stěny v suterénu jsou z betonových tvarovek. Obvodové stěny nadzemních podlaží jsou z cihelných bloků Heluz s vnějším zateplení. Parcela je rovinná. Součástí návrhu je tepelně technické posouzení, akustické posouzení a požárně bezpečnostní posouzení.
Mateřská škola
Vystrčil, Patrik ; Bartolšic, Vít (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma Mateřská škola je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcele 1840/1 v katastrálním území Brno – Husovice. Jedná se o mateřskou školu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Budova je zděná, částečně podsklepena a zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Objekt obsahuje dvě třídy pro celkový počet 40 dětí. Stravování a praní lůžkovin je zajištěno pomocí dovozu.
Rodinný dům
Vystrčil, Patrik ; Fiedlerová, Lucie (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Bakalářská práce ,,Rodinný dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je navržen na parcelách 790/17 a 792/1 v obci Horní Jasenka poblíž Vsetína. Rodinný dům se nachází v sousedství dvou již postavených rodinných domů. Jedná se o rodinný dům s jedním podzemním a dvěmi nadzemními podlažími a s obytným podkrovím. Dům je zděný, zcela podsklepen a zastřešen sedlovou střechou hambálkové soustavy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 386 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MATĚJKA, Luboš
8 Matejka, Libor
3 Matějka, Luboš
14 Matějka, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.