Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh vzduchotechniky v bazénové hale
Mahovská, Adriana ; Rubinová, Olga (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na problematiku větrání bazénových hal. V teoretické části se zabývá obecně problematickou kvality vzduchu vnitřního prostředí a bazénových hal, způsoby větrání a prvky na úpravu vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách. V projektové části je zpracován kompletní návrh vzduchotechniky pro objekt plaveckého bazénu. Pro větrání bazénové haly jsou vytvořeny 2 alternativní varianty odvlhčení bazénové haly a jejich ekonomické porovnání. Experimentální část je věnována odparu vody z bazénové plochy při rozpohybování vodními atrakcemi.
Průkaz energetické náročnosti mateřské školy
Mahovská, Adriana ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává dva průkazy energetické náročnosti mateřské školy, a to ve variantě pro stávající stav a nový stav. V teoretické části se práce zabývá solárními kolektory. Výpočtová část obsahuje specifikaci stavebních konstrukcí a energetických systémů. Součástí je vždy porovnání výchozího a nového stavu. Ekonomickým posouzení je stanovena návratnost investice do revitalizace. V rámci povinné analýzy alternativních zdrojů bude stanoven návrh solární soustavy pro částečný ohřev teplé vody. Projektová část obsahuje dva zpracované PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) pro tento objekt.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.