Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Miscellanea Testudinis, studie ke znázorňování a významu želvy v evropském umění
Lovászová, Nella ; Konečný, Lubomír (vedoucí práce) ; Dobalová, Sylva (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá symbolikou želvy ve výtvarném umění. Pro udržitelnější rozsah práce je text omezen na evropskou tradici. Práce je rozdělena na tři části. První se věnuje literatuře, ze které do výtvarného umění přecházely významy. Jsou v ní podrobně rozebrány počátky psaní o želvách a vývoj převládajících linií jejich symboliky až do 17. století. Jedná se o želvu-ženu, želvu- příšeru a heretika a pomalou želvu. Ve druhé části jsou krátce zmíněny ty odstíny želvích významů, na které se v první části kvůli časovému ohraničení kapitoly nedostalo. Třetí část se pak věnuje případové studii, a to obrazu Koupající se nad želvou od Henriho Matisse. Zahrnuje také výskyt želvy-ženy v historii umění.

Viz též: podobná jména autorů
1 Lovászová, Nella
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.