Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory
LUKESCH, Vít
Práce se zabývá vzdělávacími potřebami aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Teoretická část charakterizuje domovy pro seniory, jejich funkci, služby, jejich legislativní vymezení a následně se věnuje seniorům, jejich potřebám a změnám, kterými ve stáří procházejí. Dále popisuje aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zaměřením na charakteristiku aktivizačních pracovníků a konkrétních aktivizačních činností. Závěr teoretické části se věnuje tématu vzdělávání dospělých v kontextu vybraných teorií lidských potřeb a motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. Dále jsou zde popsány obecné principy vzdělávání dospělých a současná situace ve vzdělávání aktivizačních pracovníků. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, ve kterém byly identifikovány a hodnoceny aspekty, které ovlivňují vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Výzkumu se účastnilo celkem pět aktivizačních pracovnic ze tří různých domovů pro seniory sídlících v Jihočeském kraji.
Zápas o české školství ve Vimperku v letech 1918-1948
LUKESCH, Vít
Práce se zabývá vývojem českého školství ve Vimperku v kontextu společenských a politických událostí se zaměřením především na období let 1918-1948. Současně práce poukazuje na fakt, nakolik bylo složité soužití českého a německého obyvatelstva nejen v oblasti všedního života, ale především z hlediska školství. V první části práce je stručně popsána historie města Vimperk, v druhé části je zmapován vývoj školství ve Vimperku do roku 1918. Třetí, čtvrtá a pátá část jsou zaměřeny na hlavní předmět této práce, kterým je vývoj českého školství v kontextu historických událostí období let 1918-1948 s důrazem na události související s druhou světovou válkou.