Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh inovace technologie čištění odpadní vody ve vybrané ČOV
Líkař, Vladislav ; Vaculík, Petr (vedoucí práce) ; Malaťák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o problematice čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Nejprve jsou charakterizovány odpadní vody a důležité ukazatele pro stanovení koncentrace znečištění následně jsou popsány jednotlivé technologie a technologická zařízení používaná při čištění odpadních vod z malých zdrojů. V rámci praktické části práce je navržena inovace technologické linky na zpracování splaškové odpadní vody pro areál firmy METRO NITRA. V první části jsou charakterizovány výchozí podmínky vybrané ČOV. V další části je podrobně popsána navrhovaná technologická linka a vyhodnocení odběru vzorků. Dále v této kapitole je ekonomické zhodnocení a předpokládaný harmonogram postupu prací. Cílem práce je navrhnou inovaci ČOV s technickým a ekonomickým posouzením.

Viz též: podobná jména autorů
1 Líkař, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.