Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Referenda o Smlouvě o Ústavě pro Evropu ve vybraných zemích EU: Studie č. 1.158
Kusák, Martin ; Konderlová, Radka
Referenda o Smlouvě o Ústavě pro Evropu ve Španělsku a Portugalsku, argumenty pro a proti, referendální kampaně
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Uplatnění právní úpravy obalů a obalových odpadů v České republice
Khudhurová, Rita ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Kusák, Martin (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá zákonem o obalech, představujícím základ právní úpravy, kterou bylo potřeba do české legislativy implementovat z evropského unijního práva. Tento zákon č. 477 z roku 2001 je první právní úpravou svého druhu na území České republiky. Vedle něj se práce zabývá i souvisejícími vztahy, které se opírají o obecnou úpravu nakládání s odpady v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nakládání s obaly a obalovým odpadem se totiž stejně jako odpad v obecném pojetí řídí hierarchií odpadového hospodářství podle zákona o odpadech. Toto palčivé téma - odpad - se řeší již dlouho. V současnosti se upřednostňuje ve společnosti prevence vzniku odpadu následovaná opětovným použitím a využitím odpadu. Až poslední možností je jeho odstranění - spalování a v poslední řadě formou skládky. Evropská směrnice č. 94/62/ES ve znění směrnice č. 2004/12/ES určuje limity a termíny, které je potřeba plnit v jednotlivých evropských státech. Limity se týkají minimálního a maximálního využití obalového odpadu. Zákon o obalech ukládá osobám, jež uvádí obal nebo balený výrobek na trh či do oběhu, ještě další povinnosti: např. snižování hmotnosti a objemu obalů při zachování jejich funkčních vlastností, snižování výskytu těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech, zajištění zpětného odběru. Jak se...

Viz též: podobná jména autorů
4 Kusák, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.