Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tvorba logistické koncepce ve vybraném podniku
Kubisová, Iveta ; Potočník, Petr (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na logistickou koncepci ve vybraném podniku, který se zabývá výrobou klimatizací. Teoretická část objasňuje základní pojmy a danou problematiku, která se týká logistiky, materiálových toků, skladování a zásob. V praktické části je představena společnost, provedeny jednotlivé analýzy a vytvoření výzkumu. Na základě této analytické části jsou vyvozeny návrhy pro optimalizaci a změny v logistické oblasti, které pomohou zlepšit průběh řízení distribuce, ale i skladování ve vybraném výrobním podniku.
Rozvoj lidských zdrojů ve vybraném podniku
KUBIŠOVÁ, Iveta
Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit vzdělávací system a rozvoj zaměstnanců ve vybraném podniku a stanovit možné změny, které zlepší danou oblast. Tato studie je zaměřena na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a také na metody, které s nimi souvisejí. Pro tento výzkum byla zvolena Střední škola, obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Důležité informace jsou získány prostřednictvím rozhovoru se zástupkyní ředitele a anonymního dotazníkového šetření. Závěr této práce obsahuje možné změny a návrhy na zlepšení systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.
Návrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podniku
Kubisová, Iveta ; Kuba, Karel (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve výrobním úseku daného podniku. Práce poskytuje teoretická východiska, zaměřuje se na vyhodnocení rizik bezpečnosti při vstupu nových pracovníků či návštěvníků na pracoviště a zhodnocuje současnou situaci v dané výrobní firmě. Na základě provedené analýzy bude navrženo řešení pro zlepšení nynějšího stavu bezpečnosti.

Viz též: podobná jména autorů
3 KUBIŠOVÁ, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.