Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktuální otázky legalizace výnosů z trestné činnosti
Krulcová, Aneta ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktuálními otázkami fenoménu legalizace výnosů z trestné činnosti, populárně nazývaného také jako praní (špinavých) peněz. Praní peněz spočívá v nezákonném jednání, kterým má být zastřen kriminální původ majetkového prospěchu a vytvořeno zdání, že se jedná o legálně nabytý příjem. V posledních desetiletích se kvalifikovalo na jeden z nejpalčivějších a nejzávažnějších globálních kriminálních jevů. Ambicí diplomové práce je přispět k lepšímu porozumění tohoto komplexního fenoménu. Práce si dále klade za cíl podrobněji rozebrat nedávné legislativní změny v rovině trestního práva hmotného a zhodnotit, zda jsou vhodným krokem k zajištění efektivnějšího potírání legalizační kriminality. Diplomová práce je členěna do čtyř částí. V počátku se práce zabývá samotnými pojmy legalizace výnosů z trestné činnosti a praní peněz. Následně představuje, jak je praní peněz realizováno v praxi a poukazuje na vývoj legalizačních metod od tradičních jednodušších tuzemských až po moderní vysoce sofistikovaná offshore propírácí schémata. Druhá část diplomové práce poskytuje přehled právní úpravy praní peněz s důrazem na tuzemskou trestněprávní úpravu, jakož i instrumenty mezinárodního práva a práva Evropské unie, které bezprostředně určily její podobu. Práce poskytuje hlubší rozbor jednotlivých...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.