Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Správa a řízení požadavků a její implementace do projektů IS/ICT
Kinská, Marcela ; Stanovská, Iva (vedoucí práce) ; Selčan, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice správy a řízení požadavku a jejich implementace do projektů IS/ICT. Cílem je upozornit na význam systematického řízení požadavků pro úspěšnost projektů IS/ICT. Součástí teoretické části práce je nejen terminologické vymezení požadavku, jejich typologie, poukázání na kvalitativní parametry dobrých softwarových požadavků a vymezení aktérů, kteří se účastní procesu řízení požadavků. Praktická část práce definuje proces řízení požadavků podle všeobecně uznávaných metodik vývoje IS, resp. požadavků. Vlastním přínosem autora je definice metodického postupu Řízení specifikace požadavků, která vychází z rigorózních metodik a je rozšířena o autorovi zkušenosti při z praxe. Metodický postup je přizpůsoben potřebám menší SW firmy pro projekty IS/ICT malého až středního rozsahu, a v případě potřeby je dále rozšiřitelný. Dalším praktickým přínosem této diplomové práce je doporučený metodický postup pro Řízení změn požadavků. Návrh procesů vychází ze sady nejlepších praktik ITIL, dílčí subprocesy jsou upraveny tak, aby byly schopny pokrýt změnové řízení požadavku i v prostředí se širší podnikovou infrastrukturou. Tento metodický postup zdůrazňuje individuální přístup k požadavku. Součástí diplomové práce je i doporučení vhodných softwarových nástrojů pro podporu správy a řízení požadavků rozčleněné podle jednotlivých procesů sady nejlepších praktik ITIL.
Možnosti vysokorychlostního připojení k internetu pro vybranou organizaci
Kinská, Marcela ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou implementace vysokorychlostního připojení k internetu v podmínkách malé až střední organizace (SME). Poté, co čtenáři přiblížím technologie vysokorychlostního připojení vhodné pro nasazení v podmínkách SME, následuje hlavní část mé práce tvoří tématická oblast internetu v organizaci, obsahující možnosti využití vysokorychlostního připojení k internetu, tzv. služby internetu, stejně jako metodiku jeho výběru, kterou považuji za vlastní přínos své práce. Teoretickou část této práce jsem pak rozšířila o případovou studii. Na příkladu z praxe, reprezentovaného středně velkou organizací, uvádím nejen parametry současného i předchozích řešení vysokorychlostního připojení k internetu, ale analyzuji zde i současný stav využití internetu v organizaci. Praktickou část mé práce v závěru doplňuji o konkrétní doporučení, jak využití vysokorychlostní přípojky v podmínkách zkoumané organizace zefektivnit. Vycházím přitom ze znalostí nabitých v průběhu studia odborné literatury.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kinská, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.