Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podnikání a inovace v kongresové turistice
KINDLOVÁ, Martina
Diplomová práce "Podnikání a inovace v kongresové turistice" se zabývá analýzou současného a budoucího ekonomického stavu tenisového centra. Tenisové centrum je součástí kapitálové obchodní společnosti rakouského vlastníka s majoritním podílem. Teoretická část definuje pojem inovace, charakterizuje cestovní ruch a popisuje jeho poptávku, nabídku a marketing. Praktická část analyzuje konkrétní hospodářská data účetních výkazů prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy. Na základě výsledků těchto analýz navrhuje řešení k pozvednutí hospodářské prosperity. Řešením jsou investice do rozšíření hotelové části a vytvoření nových produktových balíčků v oblasti kongresové turistiky.
Penzijní systémy a zkušennost ČR
Kindlová, Martina ; Čermáková, Klára (vedoucí práce) ; Brožová, Dagmar (oponent)
Obsahem této bakalářské práce jsou stručná charakteristika penzijních systémů ve světě a rozsáhlejší charakteristika systému v České republice. Kromě současné situace jsou zde nastíněny možné návrhy změn stavu penzijního systému v ČR dle inspirace z ostatních světových ekonomik. Ve své práci jsem vytvořila rozšířený kalkulátor pro propočet optimální výše starobního důchodu, který z malé části financuje stát a z větší části si každý jedinec naspoří. Toto téma jsem si zvolila proto, že je velice aktuální a důležité z důvodu hrozících negativních ekonomických a společenských dopadů na stárnoucí populaci. V závěru poukazuji na nutnost změnit penzijní systém, protože je možné, že při aktuálním stavu dle demografických prognóz nebude mít má generace z čeho čerpat starobní důchod.
Participace občanů na rozhodovacích procesech v souvislosti s výstavbou pražského obchvatu
Kindlová, Martina ; Kadeřábková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je problematika komunikace mezi organizacemi veřejného sektoru a veřejností. První část práce tvoří teoretický rámec tématu. Obsahuje vysvětlení základních pojmů a zásady využívané v komunikaci veřejné správy. Druhá část textu je orientovaná na konkrétní problém výstavby pražského dálničního obchvatu na území Městské části Praha -- Suchdol. Pozornost je věnována participaci občanů při rozhodování o dopravních problémech, které se přímo dotýkají jejich každodenního života i rozvoje obce. Pokouším se nastínit, jakým způsobem je tento problém diskutován s občany a jakou možnost mají občané Suchdola ovlivnit proces rozhodování výstavby obchvatu. Struktura mé práce je koncipována tak, aby teoretické výklady z první části práce byly využitelné v případové studii týkající se Městské části Praha -- Suchdol.

Viz též: podobná jména autorů
5 KINDLOVÁ, Martina
3 Kindlová, Markéta
4 Kindlová, Michaela
1 Kindlová, Miluše
1 Kindlová, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.