Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elektrostatický odlučovač pro domovní spalovací zařízení spalující dřevní paliva
Kantor, Tomáš ; Baláš, Marek (oponent) ; Brázdil, Marian (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem elektrostatického odlučovače pro domovní spalovací zařízení spalující dřevní paliva. V úvodních kapitolách je popsán princip elektrostatického odlučování a zpracována rešerše existujících elektrostatických odlučovačů pro domovní spalovací zařízení. V praktické části práce byl vytvořen matematický model elektrostatického odlučovače, na jehož základě byla navržena konstrukce elektrostatického odlučovače a predikovány jeho výkonové parametry.
Vliv vlhkosti dřeva na produkci plynných emisí
Kantor, Tomáš ; Brázdil, Marian (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vlivem vlhkosti dřeva na produkci plynných emisí. Teoretická část je tvořena rešeršní studií zabývající se pojmem biomasa v kontextu tuhých paliv a spalováním biomasy. V experimentální části jsou v krbové vložce provedeny spalovací zkoušky pro dřevo různých vlhkostí. Na závěr jsou výsledky porovnány s platnými emisními limity a legislativou.
MES systémy ve strojírenství
Štrublíková, Iva ; Kantor, Tomáš (oponent) ; Simeonov, Simeon (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je popis funkcí a vlastností výrobních řídích systémů – MES (manufacturing execution systems), analýza těchto systémů implementovaných v České republice, rozpracování systémového návrhu inteligentního výrobního řídícího systému a nalezení nových algoritmů a funkcí, podle kterých mohou být tyto systémy tvořeny. Analýza MES systémů je provedena porovnáním implementovaných MES systémů s moduly výrobního řídícího systému dle MESA international. V systémovém návrhu bude inteligentní složka tvořena automatickou analýzou vlivu zpoždění zakázek ve výrobě - automatické porovnávání Ganttových diagramů plánu versus skutečnosti a dle nastavených systémových parametrů bude samostatně rozhodovat o přeplánování výroby. Hledání nových algoritmů a funkcí bude probíhat v oblastech umělé inteligence – genetické algoritmy, holonické a multiagentní systémy, expertní systémy.

Viz též: podobná jména autorů
2 Kantor, Táňa
2 Kántor, Tibor
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.