Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obrábění vulkanizačních forem z hliníkových slitin
Kaška, Zdeněk ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku hlubokého vrtání vulkanizační formy z různých hliníkových slitin. V práci bude popsána stručná charakteristika obráběných materiálů a nástrojů pro hluboké vrtání včetně výroby samotné vulkanizační formy. Na základě experimentálního měření bude provedena analýza dat a získaných poznatků z hlubokého vrtání hliníkových slitin o různém obsahu křemíku. V závěru budou porovnány jednotlivé složky silových zatížení u obou obráběných materiálů.
Energetické využití digestátu
Kaška, Zdeněk ; Štelcl, Otakar (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se v první kapitole zabývá rešerší biomasy obecně, jejích druhů a zpracovávání. V dnešní době se biomasa jeví jako ekologicky a finančně přijatelná náhrada fosilních paliv kvůli stále přísnějším normám vůči produkci emisí. V druhé části se pak zabývá jejím konkrétním typem a to digestátem. Je zjišťováno, zda-li se jím opravdu může fosilní palivo nahradit, popřípadě jak bude změněn proces výroby energie.
Posouzení asfaltového koberce drenážního a tenkého s asfaltem modifikovaným přísadou TecRoad
Kaška, Zdeněk ; Telecký, Jiří (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na návrh a určení vlastností asfaltového koberce drenážního a asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s přísadou TecRoad. Pro popis vlastností je stanovena odolnost vůči vodě, ztráta částic, tuhost, únavové a nízkoteplotní charakteristiky a odolnost vůči trvalým deformacím. Následně jsou směsi porovnány a jsou zpracována doporučení pro použití při údržbě a opravě vozovek.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.