Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marginal Abatement Costs of Greenhouse Gas Emissions: A Meta-Analysis
Křížková, Alžběta ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Ščasný, Milan (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou meznínáklady snižováníemisískleníkových plynů. Studie sestavuje systematický přehled literatury, k čemuž využívá mod- erní metody metaanalýzy. Práce shromáždila 242 pozorování pro roky 2030 a 2050 z celkem 59 odborných studií. Kromě tradičně využívaných testů pro odhalení publikační selektivity pracuje s moderními nelineárními testy (například metody TOP 10, Kink, Stem a další). Následné bayesiánské průměro- vání modelů odhaduje vlastnosti modelování, které ovlivňují výslednou hod- notu mezních nákladů. Nejsilnější efekt se našel pro modely, které zpracovávají data v LEAP modelu. Další vlastnosti modelů, které ovlivňují výslednou hodnotu mezních nákladů, jsou zahrnutí jiných skleníkových plynů než CO2 a předpoklad rozhodování v dlouhodobém horizontu. Pro potvrzení výběru správného datasetu a určení stability výsledků provádíme několik testů robust- nosti. Diplomová práce našla důkaz pro mírnou negativnípublikačníselektivitu pro rok 2050. Hodnota mezních nákladů po opravení publikační selektivity je 32 eur/tCO2-eq pro rok 2030 a 59 eur/tCO2-eq pro rok 2050. 1
Is Czech Spotify Gender-Biased?
Křížková, Alžběta ; Hroch, Miloš (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Is Czech Spotify gender-biased? Alžběta Křížková Abstrakt Tato diplomová práce zkoumala genderovou nevyváženost na hudební streamovací platformě Spotify a zaměřuje se na české Spotify, respektive českou hudbu. Tato interdisciplinární studie představuje stěžejní teoretické koncepty z teorie platforem, populární hudby a gender studies a ověřuje, zda teorie vybudované na Anglo-Saské tradici lze aplikovat i na místní prostředí. Datasety obsahují písně z hitparády TOP 200 a editorských playlistů, které vyšly během sledovaného období od května 2020 do března 2021. Písně z hitparády TOP 200 mi odhalily oblíbenost u posluchačů, v tzv. organickém poslechu. Písně z playlistů odhalují taktiku Spotify při propagaci určitých písní mezi posluchače (doporučený poslech). Analýza gender gapu je postavena na porovnání tří poměrů: písně vstupující na platformu, v hitparádě a v playlistech. S využitím základním statistických nástrojů představuje různorodé pohledy na genderovou nevyváženou nejen na platformě Spotify, ale i v celém českém hudebním průmyslu. Gender gap na platformě je prozkoumán s přihlédnutím k žánru písně, nahrávací společnosti, formace hudebníka a dalším. Výsledky výzkumu ukazují na nízké zastoupení ženských interpretek v celém hudebním průmyslu. Zatímco platforma aktivně ženy prosazuje ve svých playlistech...
Sustainable Development Goal 7: Affordable and Clean Energy Panel Data Analysis
Křížková, Alžběta ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Moravcová, Michala (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá sedmý Cíl udržitelného rozvoje: Dostupná a čistá energie. Zaměřuje se na všechny jeho čtyři indikátory. Pro každý z nich staví a vyhodnocuje empirický model za použití analýzy panelových dat všech členský země OSN. Výzkumná otázka, kterou si práce klade, je: "Které ukaza- tele mají největší vliv na poskytování elektrické energie a dalších výhod ply- noucích z dostupnosti elektrické energie?" Na základě našeho výzkumu můžeme prohlásit, že ve většině případů mají největší vliv podíl urbaniz ovaného oby- vatelstva a index lidského rozvoje. Na rozdíl od dříve provedených výzkumů zabývajících se podobnými tématy, tato práce zkoumá všechny čtyři aspekty elektrické energie dohromady. To nám dává možnost hledat společné vlivy a propojení mezi indikátory.

Viz též: podobná jména autorů
3 Křižková, Aneta
1 Křížková, A.
23 Křížková, Alena
23 Křížková, Alena
1 Křížková, Amálie
3 Křížková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.