Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh managementu sítě pro strojírenskou společnost
Kapoun, Miroslav ; Jordán, Vilém (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o problematice návrhu managementu počítačové sítě se všemi nutnými kroky na úrovni středně velké strojírenské společnosti. Kromě implementace monitorovacího systému se práce dále zaměřuje na návrh síťových zařízení, organizační změny, sestavení síťového grafu a na strukturální nastavení s přesným rozvržením pro projektové řízení.
Návrh řešení pro jednotný průmyslový komunikační systém (ICS) objektu slévárny
Dušek, Jakub ; Jordán, Vilém (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem komplexní síťové infrastruktury v prostorách Slévárny Brno, která má nahradit nevyhovující infrastrukturu slévárny. V druhé části práce jsou vysvětleny pojmy počítačová síť, topologie sítí, Ethernet, sekce kabelážního systému a základní pojmy potřebné pro porozumění návrhu síťové infrastruktury. Třetí část se věnuje analýze současného stavu a stanovuje doporučení pro novou síťovou infrastrukturu. Poslední část se věnuje komplexnímu návrhu síťové infrastruktury v prostorách slévárny.
Design of communication network infrastructure for office building
Guzma, Martin ; Jordán, Vilém (oponent) ; Novotný, Vít (vedoucí práce)
This Bachelor thesis deals with design of computer network of new projected office building. Whole design is based on requirements of the future owner and certainly on the ground plan of the building. The thesis also describes the procedures and components necessary to build a computer network.
Návrh počítačové sítě v rekonstruované firemní budově
Porč, Karel ; Jordán, Vilém (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v rekonstruované části firmy Karel Porč s.r.o. Práce popisuje teoretická východiska, analýzu současného stavu, požadavky investora, a z toho je následně vytvořen návrh počítačové sítě. Na konci práce je zobrazen i odhadovaný rozpočet pro danou síť.
Návrh počítačové sítě společnosti
Novák, Petr ; Jordán, Vilém (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě společnosti. První kapitola pojednává o teoretických východiskách práce, která jsou potřebná znát pro vytvoření síťového návrhu. Druhá kapitola obsahuje analýzu současného stavu, která slouží jako podklad pro vlastní návrh řešení, což je i poslední kapitola bakalářské práce. Tato kapitola také obsahuje ekonomické zhodnocení celého síťového návrhu.
Návrh počítačové sítě společnosti
Herodková, Veronika ; Jordán, Vilém (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě ve vybrané firmě. V analytické části práce popisuji současný stav počítačové sítě a následně požadavky investora na síť novou. V poslední části bakalářské práce se nachází samotný návrh strukturovaného kabelážního systému vycházející z předchozích analýz počítačové sítě a požadavků investora.
Company Computer Network Design
Sýkora, Matej ; Jordán, Vilém (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
The aim of the thesis is to introduce a computer network for a company. The first part of the thesis concerns the introduction of the basic information about computer networks, necessary for the proposal development. The second part analyses the current state in detail, the software and hardware requirements as well as the investor’s claims. The third part of the thesis contains my own proposal, description and implementation costs.
Návrh komunikační infrastruktury ve společnosti
Václavík, Marek ; Jordán, Vilém (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu infrastruktury komunikačního systému v konkrétním podniku a následném návrhu nového řešení komunikačního systému. Specifikuje veškeré prvky komunikačních systémů, jejich zařazení do částí informačních systémů a do sekcí komunikačních systémů.
Návrh počítačové sítě pro základní školu
Havlíček, Stanislav ; Jordán, Vilém (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává problematiku návrhu počítačové sítě na základní škole. Práce je složená ze tří částí, přičemž první část pojednává o teoretickém základu problematiky. Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu počítačové sítě a poslední, závěrečnou část tvoří samotný návrh budoucího stavu. Projekt je založen na platné legislativě a požadavcích investora.
Multiple redundancy computer network topology design
Šimončičová, Lenka ; Sedlák, Petr (oponent) ; Jordán, Vilém (vedoucí práce)
Master thesis deals with the design of network topologies with multiple redundant links for investor’s local area network. The objective of the thesis is to design more topology proposals according to investor’s requirements and applied technologies. Design is based on an analysis of the current state, which describes current topology of investor’s network. The main part of the thesis proposes a solution based on currently available network redundancy protocols. The functionality of the proposed solutions is tested in laboratory conditions. Finally, the individual variants are compared and their individual benefits evaluated.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.