Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Režim de minimis v rámci financování divadel
Jonášová, Helena ; DVOŘÁKOVÁ, Jana (vedoucí práce) ; SOUČKOVÁ, Jaroslava (oponent)
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím řady legislativních aktů Evropské unie. Tyto regulace ve formě nařízení pak přímo zasahují do právních řádů jednotlivých členských zemí. Cílem diplomové práce je zmapovat, do jaké míry ovlivňuje režim de minimis možnosti českých divadel získávat dotace a granty z veřejných rozpočtů a tedy zjistit, jak v konečném důsledku ovlivňuje právo Evropské unie finanční situaci divadel. Zkoumaná je nicméně také situace na straně poskytovatele, a to na všech úrovních, aby bylo možné definovat problematiku celkově. Teoretickým podkladem práce jsou relevantní právní akty, iniciované Komisí EU a komentáře k nim. Nedílnou součástí práce jsou také grantové a dotační výzvy jednotlivých poskytovatelů v ČR. Praktická část diplomové práce se opírá o zevrubný výzkum českých divadel a jejich vztahu k režimu de minimis. Cenný zdrojem dat byl také Rejstřík registru de minimis.
Analýza vizuální komunikace na příkladu současných evropských divadelních plakátů
Jonášová, Helena ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Sládková, Hana (oponent)
Cílem předkládané práce je popsat a stanovit základní principy vizuální komunikace z pohledu teorie masové komunikace a klasických mediálních teorií a pokusit se o základní syntézu těchto oborů. Vizuální komunikace je v současné době stále více převládající forma komunikace z hlediska marketingu a reklamy, ale také z pohledu ryze uměleckého vyjadřování, které v dnešní době upouští od klasických konzervativních technik a hledá nové možnosti exprese. Profilace diplomové práce na evropský divadelní plakát, který je faktickou syntézou těchto směrů, umožňuje adekvátně zhodnotit relevanci mediálních teorií ve vztahu k vizuální komunikaci jako prostředku cíleného adresování příjemců pomocí obrazového sdělení. Téma evropského plakátu je zvoleno, aby šířeji demonstrovalo obecnou akceptaci vizuální komunikace jako součást sociokulturního diskurzu v globálním smyslu. Dalším rozměrem divadelního plakátu je jeho funkce ve veřejném prostoru a možnosti publika přijímat sdělení právě v tomto prostředí. Na pozadí relevantních mediálních teorií bude rovněž prezentováno postavení současného divadelního plakátu mezi novými trendy masové komunikace. Rychlý nástup nových médií a jejich snadná dostupnost i obsluha nutí tradiční média se tomuto trendu přizpůsobovat a měnit své strategie.
Specifika současného divadelního plakátu jako prostředku vizuální komunikace
Jonášová, Helena ; Trampota, Tomáš (vedoucí práce) ; Savický, Nikolaj (oponent)
Předkládaná rigorózní práce navazuje a dále rozšiřuje autorčinu práci diplomovou, obhájenou s výborným hodnocením pod názvem Analýza vizuální komunikace na příkladu současných evropských plakátů na Fakultě sociálních věd v červnu 2014. Původním cílem diplomové práce bylo popsat a stanovit základní principy vizuální komunikace z pohledu teorie masové komunikace a klasických mediálních teorií a pokusit se o základní syntézu těchto oborů. Rigorózní práce dále pracuje s těmito výslednými poznatky a analyzuje a rozvíjí je ve vztahu k sociálním a komunikačním sítím. Vizuální komunikace je v současné době stále více převládající forma komunikace z hlediska marketingu a reklamy, ale také z pohledu ryze uměleckého vyjadřování, které v dnešní době upouští od klasických konzervativních technik a hledá nové možnosti exprese. Profilace diplomové práce na evropský divadelní plakát, který je faktickou syntézou těchto směrů, umožnilo adekvátně zhodnotit relevanci mediálních teorií ve vztahu k vizuální komunikaci jako prostředku cíleného adresování příjemců pomocí obrazového sdělení. Téma evropského plakátu bylo zvoleno, aby detailněji demonstrovalo obecnou akceptaci vizuální komunikace jako součást socio-kulturního diskursu v globálním smyslu. Dalším rozměrem divadelního plakátu je jeho funkce ve veřejném prostoru...
Specifika současného divadelního plakátu jako prostředku vizuální komunikace
Jonášová, Helena ; Trampota, Tomáš (vedoucí práce) ; Pšenička, Martin (oponent)
Předkládaná rigorózní práce navazuje a dále rozšiřuje autorčinu práci diplomovou, obhájenou s výborným hodnocením pod názvem Analýza vizuální komunikace na příkladu současných evropských plakátů na Fakultě sociálních věd v červnu 2014. Původním cílem diplomové práce bylo popsat a stanovit základní principy vizuální komunikace z pohledu teorie masové komunikace a klasických mediálních teorií a pokusit se o základní syntézu těchto oborů. Rigorózní práce dále pracuje s těmito výslednými poznatky a analyzuje a rozvíjí je ve vztahu k sociálním a komunikačním sítím. Vizuální komunikace je v současné době stále více převládající forma komunikace z hlediska marketingu a reklamy, ale také z pohledu ryze uměleckého vyjadřování, které v dnešní době upouští od klasických konzervativních technik a hledá nové možnosti exprese. Profilace diplomové práce na evropský divadelní plakát, který je faktickou syntézou těchto směrů, umožnilo adekvátně zhodnotit relevanci mediálních teorií ve vztahu k vizuální komunikaci jako prostředku cíleného adresování příjemců pomocí obrazového sdělení. Téma evropského plakátu bylo zvoleno, aby detailněji demonstrovalo obecnou akceptaci vizuální komunikace jako součást socio-kulturního diskursu v globálním smyslu. Dalším rozměrem divadelního plakátu je jeho funkce ve veřejném prostoru...

Viz též: podobná jména autorů
1 Jonášová, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.