Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ergonomie při práci v zubní ordinaci
Geročová, Lucia ; Jiroutová, Olga (vedoucí práce) ; Křížová, Petra (oponent)
Souhrn Úvod: Ergonomie v dnešní době zasahuje téměř do všech oblastí života. Jinak tomu není ani v případě stomatologie. Navzdory tomu, že ergonomie stále ve větší míře proniká i do zubních ordinací, je výskyt bolestí vzniklých v souvislosti s prací v zubní ordinaci vysoký. Z tohoto důvodu má dodržování správných ergonomických pravidel vysokou důležitost. Cíl: Získání informací o povědomí v oblasti ergonomie mezi stomatologickými odborníky. Identifikace bolestí a potíží, které se u respondentů vyskytují v souvislosti s prací v zubní ordinaci. Návrh preventivních kroků, které mohou zmírnit důsledky nesprávné ergonomie. Materiál a metodika: Ke zjištění potřebných informací byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Byl vytvořen dotazník, určený dentálním hygienistkám, zubním lékařům a zubním instrumentářkám. Výzkumu se účastnili i studenti oboru dentální hygiena a zubní lékařství. Respondentů bylo 250. Důležitou část dotazníku tvořily otázky cílené na výskyt potíží a bolestí vyskytujících se v souvislosti s výkonem povolání. Výsledky: Z výsledků šetření vyplynulo, že 98,4 % (246) respondentů znalo zásady správné ergonomie a 91,5 % (225) z nich ergonomické zásady také dodržovalo. Tyto výsledky však nejsou zcela v souladu s vysokým počtem respondentů, kteří uváděli výskyt bolestí souvisejících s prací v...
Vstupní vyšetření v ordinaci dentální hygienistky
Ptáčková, Zuzana ; Jiroutová, Olga (vedoucí práce) ; Křížová, Petra (oponent)
Souhrn Bakalářská práce je zaměřena na různé aspekty vstupního vyšetření pacienta v ordinaci dentální hygienistky. Zabývá se správným provedením vyšetření, dále jeho zápisem a využitím pro ošetření. Vyšetření pacienta je důležité pro prevenci nenadálých situací, pro navázání vztahu s pacientem a pro poskytnutí optimální péče. Vyšetření je ovlivněno faktory, jako je čas, spolupráce s lékařem, osobou dentální hygienistky a dalším. Teoretická část je zaměřena na onemocnění, jejichž příznaky je možné sledovat na obličeji a v oblasti dutiny ústní při správném provedení vyšetření. V praktické části se pomocí dotazníkové studie zabývám provedením vyšetření a následnou terapií. Součástí práce je i obrázkový atlas vyšetření ve stomatologii.
Estetické výkony v ordinaci dentální hygienistky
Svobodová, Kamila ; Jiroutová, Olga (vedoucí práce) ; Leger, Aleš (oponent)
SOUHRN Tato bakalářská práce je zaměřena na estetické výkony, které provádí dentální hygienistka. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se nejčastěji prováděných estetických výkonů (pískování, depurace a polishing, bělení zubů a dentální šperk). V praktické části byla provedena dvě dotazníková šetření, první dotazník byl zaměřen na pacienty dentální hygieny, druhý na dentální hygienistky, jejichž názor reprezentuje odborný názor. Z dotazníkového šetření vyplývá, že valná většina pacientů má zájem o vzhled svých zubů a je ochotna do nich investovat čas i peníze. Zodpovědností dentální hygienistky pak tedy je, aby pacienta individuálně ošetřila i namotivovala k péči o dutinu ústní. 75 % DH uvedlo, že pro odstranění vnějších pigmentací volí častěji airflow než depuraci a přibližně 70 % pacientů DH, kteří airflow znají, proceduru i postoupilo. Více než 80 % z těchto pacientů bylo spokojeno s ošetřením a znovu by jej i podstoupilo. I přes zájem pacientů o bělení zubů zůstává poměrně málo pacientů, kteří jej i reálně podstoupili. Vzhledem k dotazníkovému šetření může být hlavním faktorem cena, kdy rozdíl mezi představou pacientů a reálnou cenou v praxích je značný. Je tedy dobré aktivně nabádat pacienty k adekvátní péči o dutinu ústní a také je informovat o skutečnostech týkajících se některých volně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.