Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv stylů manažerského vedení na výkon a spokojenost zaměstnanců
Jankových, Nicolette
Bakalářská práce se zabývá zjištěním vlivu manažerského vedení na výkon a spokojenost zaměstnanců ve vybraných společnostech. Cílem je zhodnocení těchto vlivů a navržení příslušných opatření, které směřují ke zlepšení aktuální situace v jednotlivých firmách. První část práce je určena vymezení pojmů souvisejících s manažerským vedením vycházejících z odborné literatury. Následně jsou poznatky z teorie využity v analytické části. Ve druhé části práce je na základě dotazníkového šetření zjištěna situace ve vybraných firmách, která je doplněna o strukturovaný rozhovor pro získání přesnějších výsledků. Na základě dosažených výsledků jsou poté navrženy doporučení přispívající ke zvýšení spokojenosti a výkonu zaměstnanců pracujících v příslušných společnostech.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.