Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Popis elektrických a mechanických blokád na různých typech rozváděče UniGear
Janečka, Jaromír ; Pelc, Tomáš (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
V této bakalářské práci se autor zabývá vysokonapěťovými rozváděči. Konkrétně skříňovými rozváděči vyráběné firmou ABB s.r.o. Je zde proveden popis struktury rozváděče a jeho rozdělení na základní bloky. Jednotlivé bloky jsou popsány a je vysvětlen jejich princip. Dále následuje představení portfolia rozváděčů UniGear. Jsou zde charakterizovány jednotlivé konstrukční varianty a také uvedena tabulka s hodnotami základních parametrů. V další části autor vysvětluje problematiku blokování v rozváděči a uvádí konkrétní instalované elektrické, elektromechanické a mechanické blokády. V závěru jsou vyexportovaná schémata tří modelových rozvoden z programu EPLAN Electric P8, ze kterých lze vyčíst konkrétní zapojení některých blokád užívaných v praxi. V přílohách jsou uloženy fotografie blokád určené pro rozšíření katalogů.
Elektrická vozidla jako akumulační prvek pro obnovitelné zdroje energie
Janečka, Jaromír ; Horák,, Bohumil (oponent) ; Baxant, Petr (vedoucí práce)
V této diplomové práci je zpracována historie elektromobilů od svého vzniku až do dnešní doby. Vozidla jsou rozdělena do tří skupin dle druhu pohonu, zvláštní pozornost je věnována elektromobilům. Dále jsou představeny nejčastější způsoby akumulace elektrické energie, především ve formě elektrochemických článků, které se používají v elektrických vozidlech. V práci je také popsána situace elektromobility v České republice, konkrétně státní podpora, tarify distribučních společností, dobíjecí infrastruktura a dostupné elektromobily. Na závěr je zpracován koncept připojení elektromobilu k obnovitelnému zdroji. Je provedeno finanční vyhodnocení konceptu pro tři profilové řidiče.

Viz též: podobná jména autorů
1 Janecká, Jana
5 Janečka, Jan
1 Janečka, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.