Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ocenění výrobního podniku HET spol. s r.o.
Jančová, Adéla ; Rýdlová, Barbora (vedoucí práce) ; Musil, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti HET spol. s r.o., která patří k výrobcům nátěrových barev a laků. Účelem ocenění je určení tržní hodnoty společnosti HET spol. s r.o.. Odhad hodnoty je proveden metodou diskontovaných peněžních toků (typ equity) a metodou tržního porovnání pomocí odvětvových multiplikátorů. Součástí diplomové práce je finanční a strategická analýza, vymezení provozního majetku společnosti, určení generátorů hodnoty a finanční plán. Analýzy jsou podpořeny tabulkami a grafy. Na závěr je na základě všech předchozích analýz uveden výsledný odhad tržní hodnoty společnosti.

Viz též: podobná jména autorů
2 JANČOVÁ, Alžběta
1 Jancová, Andrea
1 Jančová, Agáta
1 Jančová, Alena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.