Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti zvýšení efektivnosti mzdového systému podniku
JANČOVÁ, Alžběta
Diplomová práce se zabývá popisem a následným zhodnocením efektivnosti mzdového systému ve vybraném podniku. V teoretické části práce jsou zpracovány poznatky problematiky mzdového systému, včetně metod vedoucích ke zhodnocení efektivnosti mzdového systému. V praktické části práce je uveden popis vybraného podniku a jeho mzdového systému. V rámci analýzy jsou zde zpracovány ukazatele vedoucí ke zhodnocení efektivnosti lidského kapitálu, kterými jsou ukazatelé produktivity práce. Na podkladě výsledků vyplývajících z aplikované analýzy jsou v závěru praktické části práce uvedeny návrhy, které mohou vést ke zvýšení efektivnosti lidského kapitálu podniku.
Animace jako součást produktu vybraného hotelu
JANČOVÁ, Alžběta
Bakalářská práce je zaměřená na animaci jako součást produktu vybraného hotelu. Jejím cílem je specifikovat místo animace v produktu hotelu včetně zdůvodnění jejího významu v procesu uspokojování potřeb hotelových hostů. Prostřednictvím výsledků z provedené analýzy podmínek poskytování animačních služeb vybraným hotelem byl sestaven návrh, jako možnost zvýšení standardu těchto služeb. Pro provedení této analýzy byl vybrán Wellness hotel Frymburk.

Viz též: podobná jména autorů
1 Jancová, Andrea
2 Jančová, Adéla
1 Jančová, Agáta
1 Jančová, Alena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.