Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kalkulace nákladů na provoz stavebního stroje
Šarlejová, Petra ; Ing.Jan Horalík (oponent) ; Marková, Leonora (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kalkulací nákladů na provoz stavebního stroje. Jelikož je skupina těchto nákladů objemově významná a ovlivňuje tak výši dosaženého zisku, ale i celkovou hospodárnost výroby, je důležité tyto náklady sledovat a to zejména ve stavebních podnicích, které provádějí zemní práce nebo výstavbu komunikací. V další části práce je proveden výpočet kalkulační sazby strojohodiny pásového rypadla pro potřeby kalkulace cen stavebních prací a stanovení sazby pro fakturaci v případě pronájmu stroje. Další zkoumanou oblastí je stanovení výkonu pásového rypadla v daných podmínkách.
Developerské ceny stavebních objektů
Muchová, Petra ; Ing.Jan Horalík (oponent) ; Marková, Leonora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá developerskými cenami stavebních objektů. Součástí práce je zpracovat metodiku ocenění objektů podle etap životního cyklu, ve kterých developerská činnost probíhá. Objasnit rozdíl mezi stavebním a realitním trhem. V praktické části se zabývám popisem konkrétní nemovitosti a sestavením rozpočtu na základě projektové dokumentace. A nakonec sestavením prodejní ceny bytové jednotky a srovnání této ceny s realitním trhem.
Ocenění inženýrského díla
Tučková, Věra ; Ing.Jan Horalík (oponent) ; Marková, Leonora (vedoucí práce)
Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout strukturování a postup ocenění inženýrského díla v etapě investiční přípravy. V práci jsou uvedeny způsoby oceňování v ČR, návrh postupu ocenění inženýrského díla, podle něhož bude sestavena cena konkrétní stavby a vytvořena případová studie a sestavena smlouva o dílo.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.