Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti
Hudcovic, Timoteus Jan ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Abstrakt Tématem této diplomové práce je Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti. Cílem práce je popsat a zanalyzovat vývoj centrálního bankovnictví a zhodnotit současné právní postavení České národní banky. Vzhledem k rozsahu činnosti České národní banky je práce zaměřena jen na dohledovou činnost České národní banky a na zkoumání fungování sjednoceného dohledu nad finančními trhy. Diplomová práce se člení na pět částí. První část práce se zabývá teoretickými otázkami vzniku centrálního bankovnictví a funkcemi centrálních bank. Následující část práce se zabývá vývojem centrálního bankovnictví v českých zemích od dob Rakouského císařství až do vzniku samostatné České republiky. Třetí část práce pojednává o právním postavení České národní banky, jejím zakotvení v Ústavě České republiky, o jejích úkolech, cílech a nezávislosti. Dále je pojednáno o vztahu k ostatním ústavním orgánům, o organizační struktuře, hospodaření a o normotvorné činnosti banky. Čtvrtá část práce se zabývá dohledovou činností České národní banky. Na začátku této části jsou rozebrány základní pojmy související s dohledem nad finančními trhy. Následně jsou popsány možnosti třídění dohledu s důrazem na zhodnocení sjednoceného dohledu nad finančními trhy, který funguje v...

Viz též: podobná jména autorů
4 Hudcovic, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.