Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cenzura jako politický nástroj na ochranu republiky
Hubená, Ester ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Konrád, Ota (oponent)
Bakalářská práce se zabývá cenzurou česko-jazyčného tisku za první československé republiky. Soustředí se především na období začátku třicátých let, kdy dochází k zostření cenzury vůči tisku antisystémových stran, tedy fašistických a komunistických listů. Práce sleduje vývoj tiskového práva do roku 1933, kdy vrcholí snahy o hospodářskou i politickou stabilitu státu. Též vlivem tzv. malého tiskového zákona, který vláda přijala v červenci 1933, byla cenzura zostřena a bylo zastaveno mnoho periodik. Cenzurní opatření byla v rozporu s demokratickou ideou státu, nicméně omezenost jejího využití a doba plná antidemokratických nebezpečí sloužily k její obhajobě a krize vedla vládu ke vzniku tzv. silné demokracie.
Básnická tvorba Ludvíka Kundery
Hubená, Ester ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Wiendl, Jan (oponent)
Předmětem této diplomové práce je básnická tvorba Ludvíka Kundery. Práce sleduje chronologii vzniku děl a představuje autorovu tvorbu v dobovém literárně-historickém kontextu. Analýza a interpretace raných básní často odkazuje k válečné době. Autorova další tvorba se vztahuje především k jazyku, jeho možnostem. Kunderova poetika je charakterizována v souvislosti s avantgardními směry moderní poezie: surrealismem, dadaismem a expresionismem. V práci je též zkoumán vliv Brechtovy poetiky na Kunderovo dílo. Představena je i osobnost umělce, který významně spoluutvářel český literární život druhé poloviny dvacátého století. Kunderova poezie vyrůstá z blízkých kontaktů s českými i zahraničními umělci a jejich díly. Jeho básně jsou založeny na intertextuálním přístupu, ale čerpají také ze všedních příležitostí. K poetice Ludvíka Kundery neodmyslitelně patří experimentování, jazyková hra, lyrický humor a ironie.

Viz též: podobná jména autorů
1 Hubená, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.