Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Struktura a dynamika těsných interpersonálních vztahů
Horáková Hurychová, Zuzana ; Slaměník, Ivan (vedoucí práce) ; Janoušek, Jaromír (oponent) ; Výrost, Jozef (oponent)
Zuzana Horáková Hurychová Disertační práce: Struktura a dynamika těsných interpersonálních vztahů ABSTRAKT Klíčová slova: Blízký (těsný) interpersonální vztah, komponenty blízkých vztahů, dynamika blízkých vztahů, typ blízkého vztahu, metody měření blízkých vztahů, prototypický přístup, RCI, DOTEV Tato práce se věnuje problematice těsných interpersonálních vztahů, a jejich specifickým charakteristikám. Ačkoliv jde o oblast ve světě obsáhle zmapovanou, v českém prostředí jí jakožto celku doposud nebylo věnováno mnoho pozornosti. Vzniká tak jistý paradox - zatímco v České republice neexistují žádné standardizované metody měření ani specifikace vztahových charakteristik české populace, světová literatura naopak přetéká teoriemi principu fungování blízkých vztahů, včetně metod jejich měření. Tyto metody jsou zato většinou zaměřeny specificky jen na určitou komponentu vztahu. Vzhledem k těmto skutečnostem je zřejmé, že ani jeden z hlavních cílů práce nemohl být apriori zcela naplněn. Prvním cílem totiž bylo zmapovat oblast blízkých vztahů z teoretické stránky, což z rozsahu této práce není dokonale možné. Zaměřila jsem se proto jen na ty nejcitovanější a z mého pohledu nejzajímavější koncepce, které ústí v praktické metody měření blízkých vztahů. Tato práce tak nabízí široký, i když ne zcela vyčerpávající...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.