Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Another Way Out: Women in Kate O'Brien's Fiction
Homolková, Šárka ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
Resumé Kate O'Brien byla jednou z nejvýznamnějších irských autorek. Jako jedna z prvních psala ve svých dílech o irské katolické střední třídě, ne o idylickém životě na venkově jak to bylo v její době v módě. Ve svých románech se zaměřovala na roli žen v irské společnosti, především těch z irské buržoasie a jejich životních údělů na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Její styl se vyvíjel v průběhu kariéry, a tak v jejích raných dílech najdeme ženy v jejich tradičních rolích, ale později byla O'Brien více kritická - začala sdílet feministické ideály společnosti a skrytě kritizovat politiku mířenou proti ženám v Irsku; její hrdinky se začaly proto stavět zaběhlému systému a snažily se získat nezávislost na mužích a žít svobodně. Většina autorčiných děl se odehrává kolem rodinného krbu a mapuje vývoj svých hrdinů, které jsou až na dva případy vždy ženy. Její hrdinky se všechny pokouší se vymanit z tohoto světa a získat jistou nezávislost na mužích, ale zpočátku jim to společnost ani jejich vychování nedovolí. Jen v pozdějších dílech se O'Brien stává více kritickou a představuje ženy, které si vybojovaly nezávislost. Tato práce mapuje především vývoj autorčiných hrdinek a popisuje, jak se jejich životní úděly odráží v životech skutečných žen v Irsku v dobách, kdy Kate O'Brien tvořila. Na začátku své...
Another Way Out: Women in Kate O'Brien's Fiction
Homolková, Šárka ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
Resumé Kate O'Brien byla jednou z nejvýznamnějších irských autorek. Jako jedna z prvních psala ve svých dílech o irské katolické střední třídě, ne o idylickém životě na venkově jak to bylo v její době v módě. Ve svých románech se zaměřovala na roli žen v irské společnosti, především těch z irské buržoasie a jejich životních údělů na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Její styl se vyvíjel v průběhu kariéry, a tak v jejích raných dílech najdeme ženy v jejich tradičních rolích, ale později byla O'Brien více kritická - začala sdílet feministické ideály společnosti a skrytě kritizovat politiku mířenou proti ženám v Irsku; její hrdinky se začaly proto stavět zaběhlému systému a snažily se získat nezávislost na mužích a žít svobodně. Většina autorčiných děl se odehrává kolem rodinného krbu a mapuje vývoj svých hrdinů, které jsou až na dva případy vždy ženy. Její hrdinky se všechny pokouší se vymanit z tohoto světa a získat jistou nezávislost na mužích, ale zpočátku jim to společnost ani jejich vychování nedovolí. Jen v pozdějších dílech se O'Brien stává více kritickou a představuje ženy, které si vybojovaly nezávislost. Tato práce mapuje především vývoj autorčiných hrdinek a popisuje, jak se jejich životní úděly odráží v životech skutečných žen v Irsku v dobách, kdy Kate O'Brien tvořila. Na začátku své...
The development and style of Ossianic myth
Homolková, Šárka ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Procházka, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vývojem fenianských příběhů o hrdinských činech Finna (známé také pod jménem Fion či Fingal) a jeho pluku, tzv. fian, jak o tom vyprávěl jeho syn, bard Oisín (později znám jako Ossian). Fenianské příběhy jsou dnes unikátní součástí dějin literatury, jelikož fascinují čtenáře po více než tisíc let a stále se píší dodnes. Od 12. století, kdy byl sepsán první kodex s názvem Leinsterská kniha (The Book of Leinster), obsahující mj. pět příběhů o hrdinovi jménem Finn Mac Cumhaill a jeho družině, vidělo světlo světa několik stovek děl se stejnou tématikou. Některé jsou dnes téměř neznámé, jiné byly úplně ztraceny a jiné se naopak,se staly inspirací pro celou éru. Příběh o hrdinovi jménem Finn a jeho družině byl poprvé zapsán v Irsku ve 13. století (některé zdroje uvádějí století dvanácté.) a byl hlavním příběhem tzv. fenianského cyklu. Tento příběh sám o sobě je ale mnohem starší, jelikož koloval po staletí jako součást ústní tradice Irska a Skotska. Původní příběh se po staletí značně změnil. To samé se stalo i Finnovi, který se stával čím dál tím více populárním hrdinou, až se příběhy o něm a jeho družině staly jednou z hlavních součástí ústní slovesnosti jak v Irsku, tak ve Skotsku. Původní příběh, Báseň o Fothad Canainne (The Poem of Fothad Canainne), ve kterém se nachází jedna z...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.