Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komparace systému náhrady mzdy a nemocenského pojištění ve Velké Británii a České republice v období 2007 - 2016
Holík, František ; Brabec, Petr (vedoucí práce) ; Tománková, Martina (oponent)
V bakalářské práci jsou analyzovány systémy náhrady mzdy v České republice a Velké Británii. Dále je provedena analýza nemocenského pojištění v České republice. Rozdíly mezi jednotlivými systémy vycházejí z odlišného přístupu k sociální politice. Britský systém sociálního státu vychází z liberálního modelu, naproti tomu český systém má základy v redistributivním modelu. Model využívaný v České republice prosazuje vyšší dávky, čímž vytváří větší tlak na veřejný rozpočet. Dávky v britském systému jsou naopak nízké a jsou testovány příjmem. Český systém náhrady mzdy a nemocenského pojištění nabízí větší náhradový poměr vůči platu než britský systém. Český systém je solidárnější a zároveň v případě pracovní neschopnosti dokáže ve větším poměru zajistit pokrytí mandatorních výdajů. Naproti tomu se britský systém může pochlubit dokonalou ekvivalencí. Všichni zaměstnanci dostávají náhradu mzdy ve stejné výši nezávisle na mzdě.

Viz též: podobná jména autorů
2 Holík, Filip
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.