Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Self-efficacy v tranzitorním momentu přechodu mezi ZŠ a SŠ
Hodoval, Radek ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Morávková Krejčová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se věnuje změnám akademické self-efficacy v době přechodu na střední školu a očekávání žáků, která od tohoto přechodu mají. Akademická self-efficacy je jedním z hlavních prediktorů školního úspěchu, ovlivňuje také emoční prožívání a aspirační úroveň žáků. V rámci výzkumu jsme pracovali se dvěma výzkumnými vzorky, kdy jsme provedli testování před přestupem v dubnu (N=321) a následně po přestupu v září a v listopadu (N=169). Pro měření self-efficacy byly použity dotazníky Myself as a learner scale a Children's self- efficacy scale. Dále jsme pro měření očekávání z přechodu na střední školu použili inventář Emotions connected with change. Výsledky potvrdily vztah akademické self-efficacy a školního prospěchu. Oproti očekáváním bylo prokázáno pozitivní vnímání změny ze strany žáků během tohoto přechodu. Nejdůležitější oblastí je pro adolescenty jejich budoucí třídní kolektiv. Nepotvrdil se úbytek self-efficacy během přestupu na střední školu, zároveň dívky mají vyšší úroveň sebeúčinnosti než chlapci. Studenti gymnázií mají signifikantně vyšší míru sebeúčinnosti než studenti středních odborných škol. Klíčová slova: Akademická self-efficacy, tranzitorní moment, přechod na střední školu, očekávání

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.