Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza business modelů v oblasti herního průmyslu
Hejcman, Marek ; Koubský, Petr (vedoucí práce) ; Šimůnek, Martin (oponent)
Tématem diplomové práce je analýza aktuálně využívaných business modelů v oblasti herního průmyslu. Cílem je poskytnout ucelený přehled o současném ekonomickém stavu celého odvětví, způsobech distribuce, využívaných obchodních praktikách a technologiích, a to z perspektivy všech účastníků trhu. Vzhledem k méně frekventované tématice je teoretická část věnována popisu všech entit herního průmyslu. Rozebrány jsou nejen všechny subjekty podílející se na vývoji videoher a jejich následném prodeji, ale také technické prostředky využívané k hraní her a v neposlední řadě i hráči samotní. Dále je rozčleněna množina samotných videoher na dva hlavní proudy (hardcore a casual), které zároveň determinují i strukturu analýzy. Analytická část se zaměřuje na zachycení dnes nejpoužívanějších obchodních modelů a jejich kombinací pro prodej videoher. Modely jsou účelově kategorizovány do dvou skupin (zboží a služba) reprezentujících dva odlišné přístupy ke zpoplatňování herního obsahu. U jednotlivých business modelů je popsán základní princip, jeho klady i zápory, faktory ovlivňující jeho úspěšné nasazení a příklad užití modelu v praxi. Součástí analýzy jsou i ekonomicko-sociální profily dvou hlavních segmentů trhu. V závěru se pak práce na základě dosavadního vývoje oboru a současných trendů napříč herním průmyslem snaží odhadnout budoucí vývoj v oblasti business modelů pro poskytování videoher resp. celého odvětví.
Vysokorychlostní připojení k internetu v ČR a ve vybrané zemi EU
Hejcman, Marek ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Exnarová, Anna (oponent)
Tato práce se zaměřuje na fenomén dnešní společnosti jménem Internet a jeho technologické pozadí. Především pak směrem ke konečným uživatelům. V úvodu je popsána stručná historie Internetu. Od prvních malých sítí, až po jeho rozšíření po celém světě. Druhá část je věnována jednotlivým technologiím, pomocí kterých se mohou uživatelé k Internetu připojit. Stěžejní část práce pak analyzuje stav na trhu v České a Slovenské republice a zdůrazňuje význam důkladného výběru internetového připojení. Závěr následně sumarizuje a hodnotí předešlé kapitoly a snaží se nastínit budoucnost trhu s vysokorychlostním Internetem.

Viz též: podobná jména autorů
3 Hejcman, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.