Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zdravý životní styl jako příležitost prevence onemocnění
Hejč, Martin ; Kubešová,, Hana Matějovská (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat spotřební koš spotřebitele, který preferuje zdravý životní styl. Dílčím cílem je poukázat na důležitost zdravého životního stylu v souvislosti s předcházení onemocnění, odhadnout náklady na tento životní styl a jaké přínosy plynou pro tohoto spotřebitele z tohoto způsobu života.

Viz též: podobná jména autorů
10 Hejč, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.