Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nová synagoga Frýdek-Místek
Hanousek, Ondřej ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce, jakožto i urbanistické začlenění souboru do struktury města. Projekt navrhuje stavbu rozdělenou do tří objemů. Restaurace a komunitní centrum jsou propojeny podzemními garážemi v půdorysné stopě tvaru U. Budovy jsou osově symetrické, bílé, s výraznými rytmickými otvory ve fasádě. Obklopují samostatnou stavbu synagogy ve tvaru sedmibokého jehlanu, která je opláštěna do modra temperovanou ocelí a silně kontrastuje s přidruženými budovami. Celý soubor je orientovaný směrem k parku a zámku ve Frýdku, z nichž je dobře viditelný a díky svému svébytnému hmotovému a materiálovému výrazu a osově souměrné kompozici vytváří novou dominantu pro město.
Polyfunkční dům v Brně Židenicích
Hanousek, Ondřej ; ing.arch. Lukáš Ležatka, Ph.D (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Sedláková, Markéta (vedoucí práce)
Předložená bakalářská diplomová práce dokumentuje návrh nárožní stavby dvou polyfunkčních domů v Brně, městské části Židenice. Objekty zcela nahradí stávající nevyhovující jednopodlažní objekt. Dominantou lokality je kaplička umístěná přímo ve středu křižovatky ulic Táborská a Nezamyslova. Navrhované domy jsou konstrukčně i funkčně propojeny v jeden celek díky podzemním garážím pod oběma objekty a větší částí pozemku. Oba objekty reagují svou výškou na průměrný počet podlaží příslušných uličních řad, které ukončují, a tyto o jednu převyšují, jelikož se v oblasti předpokládá nová, intenzivnější zástavba. Severní objekt má tedy čtyři, jižní tři nadzemní podlaží. Tento rozdíl je zvýrazněn ale zároveň zlehčen zkosením obou budov pod stejným úhlem v opačném směru. Severní objekt tak ustupuje a vytváří na jižní fasádě prosvětlené terasovité balkony, zatímco jižní se směrem vzhůru do vnitrobloku rozšiřuje. Domy společně s navrženou okolní zelení vytváří „plátno“, které umožňuje kapličce vyniknout jakožto dominantě celé ulice a bližšího okolí. Dvanáct bytů v severním objektu má kromě teras i přístup na komunální extenzivní pobytovou zelenou střechu, zatímco v jižním objektu mají 2 byty zvláštní přístup po vlastním schodišti na vyhrazenou část zelené střechy. Kromě bydlení poskytují budovy i menší administrativní prostor, dva pronajímatelné komerční prostory a kavárnu na lukrativním nároží.
Paměť města Jindřichova Hradce 1918 - 1948
HANOUSEK, Ondřej
Koncept paměti města, který rozvinul Andreas Huyssen na základě míst paměti (lieux de mémoire) Pierra Nory, odkazuje ke sdílenému symbolickému světu, prostřednictvím kterého se aktéři a instituce snaží uchovat materiální stopy odkazující k minulosti města a jeho identitě. Tento metodologický přístup se stane základem předkládané diplomové práce, v níž budou na základě pramenného výzkumu zachyceny proměny reprezentace paměti města Jindřichův Hradec v období 1918-1948. Sledována budou místa spojená s politickými manifestacemi a společenskými událostmi, památkové objekty (zámek a hrad, úzkokolejná dráha), muzea, pomníky a památníky, ale i významné jindřichohradecké podniky (Fruta, Jiholen, Lada). Pozornost bude rovněž zaměřena na prezentaci města prostřednictvím turistických průvodců a místních periodik.
Memoáromán v díle Pavla Kohouta
HANOUSEK, Ondřej
Práce se zaměří na interpretaci vzpomínkových textů Pavla Kohouta, v nichž tento autor reflektuje dějinné události i své místo v nich. Metodologicky bude práce vycházet z teorie fikčních světů, bude se tedy rovněž zabývat vztahem fikčního a reálného univerza. Pozornost se zaměří na přelomová období autorova života, především na dobu totalitního komunistického režimu, včetně proměny ideového světa Pavla Kohouta.

Viz též: podobná jména autorů
4 HANOUSEK, Ondřej
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.