Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Společenská odpovědnost v bankovním sektoru
Habarta, Roman
Diplomová práce se zabývá problematikou vnímání společenské odpovědnosti klienty největších bank v České republice. Společensky odpovědné aktivity jsou v těchto institucích hodnoceny metodikou Korp a společně s kvantitativním vý-zkumem jsou základem pro navržená doporučení. Data jsou získána formou polostrukturovaných rozhovorů se zástupci bank a dotazníkovým šetřením mezi klienty. Sekundární data jsou získána z výročních zpráv a dalších dokumentů bank.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.