Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Morfologické anomálie zubní korunky
Vomelová, Kristýna ; Urbanová, Wanda (vedoucí práce) ; Gojišová, Eva (oponent)
Souhrn Úvod: Morfologické anomálie zubní korunky jsou odchylky tvaru korunky zubu, které mohou negativně ovlivňovat funkci zubu a přinášet úskalí v oblasti dentální hygieny. Tvarové odlišnosti zubních korunek se mnohdy stávají retenčním místem zubního mikrobiálního plaku, vytváří místa špatně čistitelná či nečistitelná, a představují tak rizikový faktor pro vznik onemocnění dutiny ústní. Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zrekapitulovat jednotlivé morfologické anomálie zubní korunky a zdokumentovat četnost jejich výskytu u vyšetřené skupiny jedinců. Metodika: Do studie bylo zahrnuto 50 jedinců - 33 žen a 17 mužů ve věku od 16 do 48 let. Kritériem pro zahrnutí do studie byl stálý chrup po druhé moláry bez jakékoliv protetické práce. Sběr dat probíhal od listopadu 2021 do února roku 2022 ve výukových prostorech Stomatologického pracoviště 3. LF Univerzity Karlovy, kde byly vyšetřeny studentky 3. ročníku 3. LF UK oboru Dentální hygienistka a pacienti, kteří přišli na dentální hygienu. Dále výzkum probíhal na Poliklinice Mazurská, kam autorka práce docházela na externí odbornou praxi v semestru. U jedinců byla nejprve hodnocena úroveň ústní hygiena pomocí Plaque - indexu dle Silnesse a Löea a Papila bleeding indexu, následovalo vyšetření korunek zubů k zjištění přítomnosti či nepřítomnosti morfologických...
Prevence zubního kazu u dětí s rozštěpovou vadou
Sýkorová, Jana ; Gojišová, Eva (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou prevence zubního kazu u dětí s rozštěpovými vadami. Je rozdělena na tři části. V teoretické části se zabývá specifikou stomatologické péče o pacienty s rozštěpovou vadou a její prevencí. V následujících kapitolách je pojednáno o různých způsobech prevence zubního kazu u dětí. Informuje o důležitosti preventivních programů zaměřených na předškolní děti, jak v oblasti péče o ústní hygienu, tak ve správné životosprávě. Zabývá se specifikou problematiky zubního kazu u 12letých dětí, u kterých je smíšená dentice, ale stálý chrup bývá již mnohdy postižen zubním kazem nebo ošetřen výplní. Proto 7 Světová zdravotnická organizace navrhla pro Českou republiku parametry orálního zdraví 12letých dětí. Těch by mělo být dosaženo do roku 2010. Vyšetřeno bylo 38 dětí s rozštěpovou vadou narozených 1995 nebo 1994. Výzkum proběhl na klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v ordinaci MUDr. Olgy Jiroutové, která se věnuje ortodontické péči o děti s rozštěpovými vadami. U dětí jsem zjišťovala stav orálního zdraví pomocí hygienických indexů- index KPE (součet zubů postižených kazem, ošetřených výplní a extrahovaných kvůli kazu), PBI (papilla bleeding index) a PI (plaque index). Část empirická vychází z výsledných hodnot indexů. Je založena na formulaci hypotéz, které by...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.