Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Energetické zásobování veletržního areálu
Foit, Vladimír ; Skála, Zdeněk (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem Energetické zásobování veletržního areálu je rozdělena do čtyř okruhů. V prvních kapitolách je stručně uvedena teorie k jednotlivým zdrojům tepelné energie a chladu. V další části je zpracován současný stav energetického zásobování veletržního areálu. Třetí část pojednává o návrzích na možné úpravy energetického hospodářství jak pro celý areál, tak pro dílčí objekty. V poslední části jsou tyto úpravy shrnuty a reálné varianty zhodnoceny bližším ekonomickým rozborem.
Možnosti vytápění pomocí alternativních zdrojů energie
Foit, Vladimír ; Hejčík, Jiří (oponent) ; Chovancová, Michaela (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce s názvem Možnosti vytápění pomocí alternativních zdrojů energie je rozdělena do čtyř částí. Nejprve je uveden přehled obnovitelných zdrojů energie používaných v ČR. Ve druhé části zahrnuje energetickou politiku a legislativu ČR a některé dotační podpory ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ve třetí části jsou uvedeny některé projekty zřízené na území ČR včetně popisu jednoho konkrétního menšího projektu na rodinném domě. V poslední části je cílem navrhnout vytápění objektu některým z již uvedených způsobů vytápění a porovnat ho s jiným zdrojem vytápění. Dále se bude zjišťovat návratnost dané aplikace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.