Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Intervence využívající "komunitou vedeného přístupu k celkové sanitaci" (CLTS) v rozvojových zemích: analýza zkušeností z praxe
Ficek, František ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Verner, Vladimír (oponent)
Intervence využívající "komunitou vedeného přístupu k celkové sanitaci" (CLTS) v rozvojových zemích: analýza zkušeností z praxe Téměř jedna miliarda lidí v rozvojových zemích stále nemá přístup k základním sanitačním zařízením a praktikuje tzv. "open defecation" (OD), tedy defekaci ve volném prostoru. Mezi různými přístupy na zlepšení sanitační situace si v posledních letech získal velkou popularitu tzv. komunitou vedený přístup k celkové sanitaci (Community-Led Total Sanitation-CLTS) jehož konečným cílem je nastavení nových sociálních norem, které podmiňují změnu chování vedoucí k ukončení OD. Tento přístup je mnohými vnímán jako revoluční nástroj na zlepšování sanitace, ale současně je zpochybňována jeho efektivnost a je kritizován za používání neetických praktik. Tato diplomová práce se zabývá hodnocením názorů a zkušeností realizátorů CLTS, které byly získány během rozhovorů s 19 praktiky ze 14 rozvojových zemí. Rozhovory byly analyzovány pomocí kvalitativních výzkumných metod a vyhodnoceny v kontextu současných teoretických poznatků o behaviorálních změnách, hygieně a sanitaci. Celkově získané poznatky ukázaly, že praktici považují CLTS za poměrně účinný nástroj a jsou s jeho aplikací spokojeni. Současně si ale uvědomují limity a kontroverze spojené s tímto přístupem, a nutnost neustálého...
Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži
Ficek, František ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Těšinová, Michaela (oponent)
Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá rozborem distribuce rozvojové pomoci v Kambodži, konkrétně distribucí a alokací rozvojových projektů zaměřených na reprodukční zdraví a vzdělávání. V úvodní části je nastíněn historický vývoj a současná situace v Kambodži, dále je na základě odborné literatury diskutován současný přístup k rozvojové pomoci, problematika reprodukčního zdraví a vzdělávání a přetrvávající diskurz v alokaci rozvojové pomoci. Ve vlastní analýze byly hledány souvislosti mezi rozvojovými intervencemi a ukazateli reprodukčního zdraví a vzdělávání na provinční úrovni. Hlavním výsledkem práce je, že rozvojová pomoc v Kambodži je alokována s ohledem na úroveň rozvoje dané provincie pouze v několika případech, a tedy že převládá alokace ovlivněná jinými faktory, než je potřeba příjemce. Klíčová slova: Kambodža, rozvojová pomoc, alokace, distribuce, reprodukční zdraví, vzdělávání, oficiální rozvojová pomoc, nestátní neziskové organizace
Čínská rozvojová spolupráce ve Střední Asii
Mlíková, Anna ; Ficek, František (vedoucí práce) ; Horálek, Adam (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá čínskou rozvojovou spoluprací ve Střední Asii, přesněji v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Za posledních několik let se Čína stala největším dárcem v regionu, což přispívá k narůstajícímu čínskému vlivu. Tématem této práce je vysvětlit politické motivy čínské rozvojové spolupráce a analyzovat čínské projekty v daných zemí. V práci vysvětluji tradiční koncept rozvojové spolupráce a čínskou alternativu, dále popisuji vývoj zahraničních vztahů Čínské lidové republiky se zeměmi Střední Asie a čínské aktivity a zájmy ve zkoumaných zemích. Ve vlastní analýze zkoumám alokace čínské rozvojové spolupráce podle sektorů a celkový objem financí podle definice tradiční a čínské rozvojové spolupráce. Hlavním výsledkem této práce je, že poskytování čínské rozvojové spolupráce v regionu je určováno především vlastními strategicko- politickými zájmy, než zájem o hospodářský růst a zvyšování životní úrovně zkoumaných zemí. Klíčová slova: rozvojová spolupráce, Čína, Střední Asie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, politický vliv, Belt and Road Initiative
Intervence využívající "komunitou vedeného přístupu k celkové sanitaci" (CLTS) v rozvojových zemích: analýza zkušeností z praxe
Ficek, František ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Verner, Vladimír (oponent)
Intervence využívající "komunitou vedeného přístupu k celkové sanitaci" (CLTS) v rozvojových zemích: analýza zkušeností z praxe Téměř jedna miliarda lidí v rozvojových zemích stále nemá přístup k základním sanitačním zařízením a praktikuje tzv. "open defecation" (OD), tedy defekaci ve volném prostoru. Mezi různými přístupy na zlepšení sanitační situace si v posledních letech získal velkou popularitu tzv. komunitou vedený přístup k celkové sanitaci (Community-Led Total Sanitation-CLTS) jehož konečným cílem je nastavení nových sociálních norem, které podmiňují změnu chování vedoucí k ukončení OD. Tento přístup je mnohými vnímán jako revoluční nástroj na zlepšování sanitace, ale současně je zpochybňována jeho efektivnost a je kritizován za používání neetických praktik. Tato diplomová práce se zabývá hodnocením názorů a zkušeností realizátorů CLTS, které byly získány během rozhovorů s 19 praktiky ze 14 rozvojových zemí. Rozhovory byly analyzovány pomocí kvalitativních výzkumných metod a vyhodnoceny v kontextu současných teoretických poznatků o behaviorálních změnách, hygieně a sanitaci. Celkově získané poznatky ukázaly, že praktici považují CLTS za poměrně účinný nástroj a jsou s jeho aplikací spokojeni. Současně si ale uvědomují limity a kontroverze spojené s tímto přístupem, a nutnost neustálého...
Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži
Ficek, František ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Těšinová, Michaela (oponent)
Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá rozborem distribuce rozvojové pomoci v Kambodži, konkrétně distribucí a alokací rozvojových projektů zaměřených na reprodukční zdraví a vzdělávání. V úvodní části je nastíněn historický vývoj a současná situace v Kambodži, dále je na základě odborné literatury diskutován současný přístup k rozvojové pomoci, problematika reprodukčního zdraví a vzdělávání a přetrvávající diskurz v alokaci rozvojové pomoci. Ve vlastní analýze byly hledány souvislosti mezi rozvojovými intervencemi a ukazateli reprodukčního zdraví a vzdělávání na provinční úrovni. Hlavním výsledkem práce je, že rozvojová pomoc v Kambodži je alokována s ohledem na úroveň rozvoje dané provincie pouze v několika případech, a tedy že převládá alokace ovlivněná jinými faktory, než je potřeba příjemce. Klíčová slova: Kambodža, rozvojová pomoc, alokace, distribuce, reprodukční zdraví, vzdělávání, oficiální rozvojová pomoc, nestátní neziskové organizace

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.