Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Repozitáře šedé literatury
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus ; Schöpfel, Joachim ; Fürstová, Iveta ; Polčák, Radim ; Mach, Jan ; Frantíková, Bohdana ; Karlach, Petr ; Dolanský, Jindřich ; Svoboda, Martin
Kniha Repozitáře šedé literatury představuje pojem šedé literatury, její vývoj, typy a producenty především v evropském kontextu se zaměřením na Českou republiku. Současně přibližuje na příkladu Národního úložiště šedé literatury budovaného v Národní technické knihovně, které bylo prakticky implementováno, postup budování repozitáře s aspekty šedé literatury. Mezi nejdůležitější aspekty při budování repozitářů šedé literatury patří spolupráce a legislativa. Pro praktické vybudování digitálního repozitáře uvádí kniha nutné komponenty, jako analýza, výběr a implementace software, tvorba metadatového formátu a audit důvěryhodnosti repozitáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Zpřístupňování šedé literatury – dostupnost, transparentnost, budoucnost?
Fürstová, Iveta
Novinkou letošního semináře bude panel expertů na téma „Zveřejňování šedé literatury - dostupnost, transparentnost, budoucnost?“. Panelové diskuse, kterou bude moderovat Mgr. Iveta Fürstová, se zúčastní Mgr. Lenka Maixnerová z Národní lékařské knihovny, PhDr. Václava Horčáková z Historického ústavu AV ČR, v.v.i. a Tomáš Pergler z Akademie výtvarných umění v Praze. Téma panelové diskuse koresponduje s tématem semináře a představí názory odborníků z různých institucí na aktuální otázky z oblasti zpřístupňování šedé literatury.
Plný text: idr-177_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-177_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-177_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-177_3 - Stáhnout plný textMP4
Tvorba odborné publikace
Fürstová, Iveta
This contribution aims to unveil the backstage of preparation, writing and creation of a scientific publication using the example of the book titled Grey Literature Repositories, to be published towards the end of 2010. This paper will describe individual phases of coming into existence of a scientific publication, the work of the authors and the editor, but will also emphasize the importance of selecting a reliable publishing house, translator, book designer, etc. The aim of the presentation is to share the experience of producing a scientific publication.
Plný text: idr-70_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-70_2 - Stáhnout plný textPDF; idr-70_3 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-70_4 - Stáhnout plný textMP4
National Repository of Grey Literature in the Czech Republic
Pejšová, Petra ; Fürstová, Iveta
The paper introduces and describes the current state of the collection and disclosure documents of grey literature in the National Repository of Grey Literature.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.