Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv stárnutí populace na udržitelnost veřejných financí
Ertlová, Simona
Bakalářská práce se zabývá vlivem stárnutí populace na udržitelnost veřejných financí. V první části práce je teoretické vymezení a ekonomické dopady stárnutí populace. Dále jsou vybrány a charakterizovány oblasti veřejných financí, které souvisí se stárnutím populace. Následně jsou souvislosti mezi stárnutím populace a jednotlivými položkami veřejných financí zkoumány pro Českou republiku a Ně- mecko. V rámci srovnávání je provedena korelační analýza pro zjištění korelací jednotlivých veřejných příjmů a výdajů na stárnutí populace. Následně je vybrána položka celkových výdajů na zdravotnictví, která je modelována spolu se stárnutím populace v jednoduché regresní analýze. Tato analýza kvantifikuje závislost stárnutí populace a celkových výdajů na zdravotnictví.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.