Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační systém pro správu IT hardwaru a nákladů
Dytrych, Michal ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Vojíř, Stanislav (oponent)
Tato práce se zabývá vývojem a implementací informačního systému pro správu IT hardwaru a nákladů. Práce si klade za cíl nahradit stávající systém IT asset managementu ve firmě GE Aviation Czech, s.r.o. první část práce zhodnotí stávající systém pro správu IT majetku se všemi jeho klady i zápory. Zjištění, zda uživatelé stojí o změnu. Práce si klade za cíl zhodnotit všechna rizika spojená s implementací nové práce a dále pak zhodnocení možností využití existujících řešení na trhu, jejich klady a zápory. Druhá část práce se potom zabývá samotným vývojem aplikace. Výběrem vhodných technologií, jejich nasazením a testováním aplikace. V závěru bude popsán výsledek práce, jeho rozdíly oproti původnímu systému a hodnocení spokojenosti uživatelů s novým systémem.

Viz též: podobná jména autorů
5 Dytrych, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.