Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřičské knihovně
Drozda, Jiří ; Synková, Veronika
Zeměměřická knihovna využila přednastavenou verzi Invenia nejen pro svůj digitální repozitář, ale také jako řešení jednotného přístupu ke svým informačním fondům. Prostřednictvím Invenia je zajištěno vyhledávání a přístup do katalogu knihovny, článkové bibliografi e, digitální knihovny Kramerius, k elektronickým informačním zdrojům, šedé literatuře a interním dokumentům. Invenio tedy slouží jako kompletní knihovní systém. Součástí příspěvku bude také představení modulu BibCirculation, který zajišťuje knihovní služby. Zeměměřická knihovna je první, která tento modul v České republice využívá.
Plný text: idr-804_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-804_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-804_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-804_3 - Stáhnout plný textMP4
Šedá literatura ve VÚGTK
Drozda, Jiří
Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický (VÚGTK) se věnuje výzkumu a vývoji v oboru zeměměřičství, geodynamiky země a katastru nemovitostí, vývoji a testování nových technik, postupů a software a odborným konzultacím v těchto oblastech. Při těchto činnostech vzniká velké množství šedé literatury, kterou VÚGTK částečně zveřejňuje prostřednictvím svých webových stránek. V roce 2011 VÚGTK začal koncepčně řešit uchování šedé literatury s cílem vybudovat digitální repozitář. Strategickým záměrem VÚGTK je bezpečné uchování a zveřejnění šedé literatury s dodržením standardů pro výměnu dat tak, aby své výstupy mohl dále šířit prostřednictvím národních a mezinárodních bází. V příspěvku bude představeno též využití metodik a standardů Národního úložiště šedé literatury a navázání spolupráce.
Prezentace: nusl-126841_1 - Stáhnout plný textPDF; nusl-126841_3 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-126841_2 - Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.