Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Populismus a nacionalismus v zemích Visegrádské skupiny po roce 1990: Studie č. 1.192
Dražanová, Lenka
ato práce zpracovává čtyři případové studie věnované populistickým a nacionalistickým motivům na politické scéně zemí Visegrádu. Nejprve jsou stručně načrtnuty společné problémy, s nimiž se musely země Visegrádské skupiny vyrovnat v rámci vytváření nové identity po pádu komunismu. Poté je v rámci každého státu věnována pozornost některým specifickým událostem, je rozebírán základ těchto událostí a jejich vztah ke kořenům nacionalismu ve společnosti. V předkládané práci autorka vychází z definování dvou modelů národa: 1. etnický či kulturní národ a 2. státní národ. Autorka vychází z předpokladu, že ve veřejném diskurzu zemí Visegrádu převládá koncepce národa jako společenství etnicko-kulturního, přičemž toto pojetí vidí jako nedostatek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Populismus a nacionalismus v zemích Visegrádské skupiny po roce 1990
Dražanová, Lenka ; Lustigová, Martina (vedoucí práce) ; Bureš, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výskytem populistických a nacionalistických tendencí v zemích Visegrádské skupiny, jmenovitě v Polsku, České republice, Slovensku a Maďarsku po roce 1990. Teoretická část se věnuje vymezení pojmů národ, nacionalismus a populismus. Popisuje dva modely národa, různé typy nacionalismu a obsahově charakterizuje pojem populismus. Nejedná se o jediná existující vymezení, zde jsou však představeny pouze koncepce relevantní pro účely práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.