Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzduchový kolektor v tepelné bilanci budovy
Dosedlová, Anna ; Počinková, Marcela (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Předmětem předkládané diplomové práce je využití solární tepelné techniky pro výrobu nízkopotenciálního tepla. Teoretická část je věnována solární technice, variantám pasivního využití solární energie. Blíže popisuje solární fasády, jejich klasifikaci z hlediska základních kritérií. Aplikací tématu je projekt nuceného větrání administrativní budovy, při instalaci solární fasády. Práce obsahuje také experiment, který se zabývá tepelným chováním vzduchového kolektoru.

Viz též: podobná jména autorů
1 Dosedlová, Alena
1 Dosedlová, Amálie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.