Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zavedení účinného systému HACCP ve firmě Cutisin s.r.o.
Hájková, Marcela ; Cwiková, Olga (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na navrhnutí systému HACCP jako vhodného způsobu řešení vzniklé reklamace. Při řešení vycházím z teoretických základů a z analýzy současného stavu ve firmě Cutisin s.r.o. Projektová část obsahuje analýzu nebezpečí jednotlivých článků výrobního procesu, kritické body ve výrobě, preventivní a nápravná opatření.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.